ANUNŢ în etapa a 3-a de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitor privat centru de zi

ANUNȚ

în etapa 3 de elaborare P.U.Z. – transparență decizională

 

Primarul orașului Nădlac anunță că începând cu data de 11.04.2019, la sediul Primăriei orașului Nădlac , adresa str. 1 Decembrie nr. 24, camera Birou Urbanism, se poate consulta   documentaţia  PUZ și RLU „REALIZARE CENTRU DE ZI PENTRU BATRANI„, forma finală. Amplasament PUZ: teritoriul administrativ al orașului Nădlac, Piața Unirii nr. 9 și George Coșbuc nr. 52, identificat prin: C.F. 302094 și 304898 Nădlac.

Proiectantul PUZ–ului: S.C. PROIECT LINIA B S.R.L., tel. 0745 656 493

Beneficiarul PUZ-ului: BISERICA EVANGHELICA LUTHERANA PAROHIA SLOVACA NADLAC, tel. 0742 516 719

În data de 16.04.2019 va avea loc sedița comisiei T.A.T.U. pentru obținere aviz C.J. Arad. Cu excepția acestui aviz, documentaţia PUZ este completă, conţine restul avizelor solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize. În termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţului, se pot depune în scris observaţii, recomandări, sugestii şi opinii privind documenţia, la registratura Primăriei oraș Nădlac.

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, pe site-ul propriu şi la sediul Primăriei oraș Nădlac.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, tel. 0747 055 609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com, office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadalc.ro.

 

PRIMAR,

MĂRGINEAN IOAN RADU

  1. Memoriu PUZ
  2. Etapa 3 – RLU
  3. Situație existentă
  4. Reglementări urbanistice și zonificare
  5. Plan încadrare în teritoriu
  6. Ilustrare urbanistică
  7. Situația juridică a terenurilor
  8. Reglementări utilitare
  9. Plan încadrare în zonă


Sari la conținut