ANUNŢ în etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitor privat

ANUNŢ

în etapa 1 de  pregătire a elaborării P.U.Z-ului  iniţiat de investitor privat

 

     Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate și proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z.  și R.L.U.  zona Centrului Slovac, strada Piața Unirii nr. 9 și George Coșbuc nr. 52,  de către investitor privat BISERICA EVANGHELICĂ LUTHERANĂ DIN ROMÂNIA- PAROHIA SLOVACĂ NĂDLAC, pe terenul în suprafaţă de 3.941 mp, situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac,  intravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

 

  • F. 304898 Nădlac, nr. cadastral 304898;
  • F. 302094 Nădlac, nr. cadastral 302094;

 

     Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

Întocmire PUZ și RLU pentru Realizare centru de zi pentru bătrâni”.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă  în data de 28.12.2018, ora 08:00 la sediul Primăriei orașului Nădlac.

     Cei interesaţi vor trimite la Primăria orașului Nădlac observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ  în termen de minim 10 zile calendaristice de la  data prezentului anunţ(până în data de 28.12.2018), iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa, în maximum 10 zile calendaristice  pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

     Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro.   

 

PRIMAR,

MARGINEAN IOAN RADU

 

 

 

 Sari la conținut