Anunț PUZ supermarket

ANUNŢ

în etapa 2 de  elaborare a propunerilor de P.U.Z iniţiat de investitor privat

 

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z.  si R.L.U. zona adiacentă Parcului Central, strada Piața Unirii nr. 4, 6, 6A,  de către investitor privat S.C. GID SMART INVESTMENT S.R.L., pe terenul în suprafaţă de 1.654 mp, situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac, intravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

  • F. 300022 Nădlac, nr. cad. 300022;
  • F. 302797 Nădlac, nr. cad. 302797;
  • F. 302737 Nădlac, nr. cad. 302737;
  • F. 308570 Nădlac, nr. cad. 308570;
  • F. 302738 Nădlac, nr. cad. 302738;

Proiectantul PUZ-ului este S.C. ARHITECTONIC S.R.L.; email: dorianasg@yahoo.com

Publicul  este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei Nadlac, în perioada 06.10.2017 – 17.10.2017.

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare,  în data de 17.10.2017, ora 17:00 la sediul primăriei Nadlac.

Răspunsurile la observaţiile şi  sugestiile  transmise precum şi rezultatele informării şi consultării  se vor posta pe site-ul primăriei şi  afişa  la sediul acesteia  în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro.

PRIMAR,

MARGINEAN IOAN RADU

 Sari la conținut