Anunt PUZ supermarket – etapa 3

ANUNȚ

în etapa 3 de elaborare P.U.Z. – transparență decizională

 

Primarul orașului Nădlac anunță că începând cu data de 15.02.2018, la sediul Primăriei orașului Nădlac, adresa str. 1 Decembrie nr. 24, camera Birou Urbanism, se poate consulta documentaţia PUZ și RLU „Construire supermarket P+1 și acces carosabil din Str. Independenței„, forma finală. Amplasament PUZ: teritoriul administrativ al orașului Nădlac, P-ța Unirii nr. 4, 6, 6A, identificat prin: C.F. 302737, 302738, 302797, 308570 și 300022 Nădlac.

Proiectantul PUZ–ului: S.C. ARHITECTONIC S.R.L., tel. 0726 375 327

Beneficiarul PUZ-ului: S.C. GID SMART INVESTMENT S.R.L., tel. 0733 596 950

Documentaţia PUZ este completă, conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize. În termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţului, se pot depune în scris observaţii, recomandări, sugestii şi opinii privind documenţia, la registratura Primăriei oraș Nădlac.

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, pe site-ul propriu şi la sediul Primăriei oraș Nădlac.

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, tel. 0747 055 609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com, office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadalc.ro.

PRIMAR,

MĂRGINEAN IOAN RADU

plan implementare actiuni Gid Smart

memoriu 1 PUZ Gid Smart Nadlac

RLU Gid Smart

Circulatia terenurilor Nadlac Market

conuri vizibilitate puz nadlac

desfasurare Nadlac Market

incadrare in PUG Nadlac

iustrare urb supermarket Nadlac

Reglementari urbanistice edilitare 500 Nadlac

Reglementari urbanistice prop mobilare 500 Nadlac Market

Reglementari urbanistice zonificare Nadlac Market

Situatia existenta 420×420 Nadlac Market

Situatia existenta 420×420 Nadlac Market_1

 Sari la conținut