Anunț PUZ supermarket

 

ANUNŢ

în etapa 1 de  pregătire a elaborării P.U.Z-ului  iniţiat de investitor privat

 

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z.  si R.L.U.  zona adiacentă Parcului Central, strada Piața Unirii nr. 4, 6, 6A,  de către investitor privat S.C. GID SMART INVESTMENT S.R.L. , pe terenul în suprafaţă de 1.668 mp, situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac,  intravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

 

  • F. 300022 Nădlac, nr. top. 938/2/2/4;
  • F. 302797 Nădlac, nr. cad. 302797;
  • F. 302737 Nădlac, nr. cad. 302737;
  • F. 308570 Nădlac, nr. cad. 308570;
  • F. 302738 Nădlac, nr. cad. 302738;

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

CONSTRUIRE SUPERMARKET P+1 ȘI ACCES CAROSABIL DIN STR, INDEPENDENȚEI”.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă  în data de 18.09.2017, ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Nădlac.

Cei interesaţi vor trimite la Primăria orașului Nădlac observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ  în termen de minim 10 zile calendaristice de la  data prezentului anunţ(până în data de 18.09.2017), iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa, în maximum 10 zile calendaristice  pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro.

PRIMAR,

MARGINEAN IOAN RADU

 Sari la conținut