Anunț recrutare recenzor pentru AutoRecenzarea Asistată (recenzor ARA)

CUM DEVIN RECENZOR?
ETAPE DE URMAT pentru a deveni recenzor pentru AutoRecenzarea Asistată (recenzor ARA) și recenzor de teren:
1) Înscrierea candidaților – în perioada 7 – 18 februarie 2022 fiecare primărie va afișa pe site-ul instituției anunțul referitor la înscrierea pe listele de candidați pentru personalul de recensamânt (RPL2021) și modelul de cerere de înscriere.
2) Instruirea și evaluarea se face, ulterior, de către Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului din cadrul Direcției Județene/Regionale de Statistică
3) Recrutarea și Plata persoanelor selectate se face de către primărie prin încheierea de contracte de prestări servicii de recenzare.
MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de prestări servicii de recenzare încheiat cu UAT-ul (primăria)
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR: este în funcție de perioada de colectare a datelor în teren:
 autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
 recenzarea prin interviu faţă-în-faţă, în teren: 16.05-17.07.2022 (anunțul pentru înscrierea candidaților se va face de către primărie ulterior recrutării recenzorilor ARA)
CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:
 Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
PLATA:
În perioada de autorecenzare (14.03-15.05.2022) plata recenzorilor ARA se face în funcţie de numărul de chestionare pentru care se asigură asistența populației, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de:
 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” și
 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”, inclusiv pentru orașele și comunele izolate sau dispersate teritorial
În perioada de recenzare în teren (16.05-17.07.2022) plata recenzorilor se face în funcţie de numărul de chestionare completate prin interviu față-în-față, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de:
 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” şi
 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv „Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit”.
În perioada de recenzare în teren (16.05-17.07.2022), pentru oraşele şi comunele izolate sau dispersate teritorial, pentru care distanțele parcurse sunt mai mari și timpul necesar recenzării întregului sector de recensământ crește, plata recenzorilor se face în funcţie de tipul de chestionar, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de:
 9 lei pe „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” şi
 5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv „Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit.”

 

Cerere recenzor ARASari la conținut