Anunţ referitor la locuinţele A.N.L. destinate închirierii

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300
e-mail:office@primaria–nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro
Cod. Fiscal 35.18.822

Nr. 4652 din 30.04.2014

A N U N Ţ

REFERITOR LA LOCUINŢELE A.N.L. DESTINATE ÎNCHIRIERII

Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice implementează, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, beneficiarii fiind persoane cu vârsta de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei astfel de locuinţe.

Tinerii care îndeplinesc criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 124/25.09.2012, pot depune cererile de locuinţă, însoţite de copia cărţii de identitate, la compartimentul „Registratură” din cadrul primăriei, prin fax la nr. 0257/473300 sau la adresa de e-mail: office@primaria-nadlac.ro

Model cerere: cerere.doc

Primar,
VASILE CICEACSari la conținut