Anunţ salubrizare!

A N U N Ţ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că s-au elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, respectiv site-ul NT-TV în data de 09.10.2014, următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru serviciul public de salubrizare pentru orașul Nădlac

Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, până în data de 24.10.2014.

Primar

VASILE CICEACSari la conținut