Anunt selectie proiecte buget local pe anul 2024

Anunt selecție proiecte finanțari nerambursabile PENTRU ANUL 2024

În atenţia solicitanţilor de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Nădlac pe anul 2024 pentru activităţi nonprofit de interes local:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, orașul Nădlac, în calitate de autoritate finanțatoare, derulează anual proiecte în vederea acordării de finanțări nerambursabile pentru realizarea diferitelor activități de utilitate publică.

Pe plan local, acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al  Orașului  Nădlac  este reglementată de „ Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac alocate pentru activităţi nonprofit de interes local” .

 

Documentele necesare înscrierii de proiecte în concurs (Ghidul solicitantului, Cerere de finanțare, Formularul pentru decontarea cheltuielilor) sunt disponibile pe pagina www.primaria-nadlac.ro .

Conform regulamentului, din bugetul local al orașului Nădlac  vor fi finanţate programe şi proiecte de interes public, după cum urmează:

  • Programe/proiecte pentru activităţile culturale
  • Programe/proiecte pentru protecţia mediului
  • Programe/proiecte pentru culte religioase
  • Programe/proiecte pentru învățământ și activități de tineret
  • Programe/proiecte pentru activități sportive

 

Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face in limita fondurilor publice alocate prin bugetul local al orașului Nădlac pe anul 2024, conform Hotărârii Consiliului Local   nr. 36 din 26.03.2024..

Solicitanții pot fi: asociaţiile înregistrate legal, constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea în localitatea Nădlac, sau înregistrate în alte judeţe, dacă au filiale active, legal constituite în localitatea Nădlac şi dacă proiectul propus vizează activităţi eligibile care se vor desfăşura în oraşul Nădlac.

Documentaţia de solicitare a finanţãrii va fi intocmită conform „ Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac alocate pentru activităţi nonprofit de interes local” şi se va depune într-un singur exemplar (original)  în format scris, la registratura Consiliului Oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24  precum şi în format electronic pe CD sau DVD.

Termenul limită de depunere a documentației de solicitare este  26 iunie 2024 ora 15 00.

Selecția și evaluarea proiectelor va avea loc în data de 28 iunie 2024 ora 14 00.

Atragem atenţia că solicitantul de finanţare nerambursabilă trebuie să facă dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului, în procent de minim 10% din valoarea totală a proiectului.

Proiectele depuse vor fi evaluate în sistem competitiv de către Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor numită prin hotarâre a Consiliului Local al Orașului Nădlac .

Vor fi analizate numai propunerile de proiecte depuse în termenul stabilit prin anunţul de participare şi întocmite în conformitate cu documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea proiectului prevazută în regulamentul anterior menţionat.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei Orașului Nădlac, Serviciul buget, telefon 0727386698.

Primar,

MĂRGINEAN IOAN RADU

Anunt selectie proiecte buget local

Anunț de participare

Program anualSari la conținut