Anunț studiu de fundamentare stație de sortare Arad

A  N  U  N  Ţ

            PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, aducem la cunoştinţa publică faptul că s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, respectiv site-ul NT-TV,  în data de 27.02.2019, următoarele documente :

  • Studiul de fundamentare privind Decizia de Concesionare a acticvității de Sortare a deșeurilor reciclabile și exploatarea Stației de Sortare Arad din cadrul Sistemului integrat de Gestiune a deșeurilor din județul Arad
  • Proiectul privind aprobarea studiului de fundamentare privind Decizia de Concesionare a acticvității de Sortare a deșeurilor reciclabile și exploatarea Stației de Sortare Arad din cadrul Sistemului integrat de Gestiune a deșeurilor din județul Arad

Sugestii, propuneri sau  opinii cu privire la studiul/proiectul de act normativ afișat se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, până în data de 11.03.2019, orele 14,00 .

 

PRIMAR

Mărginean Ioan-Radu

Studiu de fundamentare poate fi consultat AICI!Sari la conținut