Anunț tichete educaționale

ANUNȚ

        Direcția de Asistență Socială din cadrul UAT Nădlac aduce la cunoștință faptul că familiile defavorizate pot beneficia de tichet sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în valoare de 500 lei/ an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic pot fi folosite pentru achiziționarea de rechizite școlare – articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijinul educational:

  • Copii ce mai dezavantajați din învățământul de de stat preșcolar
  • Copii ce mai dezavantajați din învățământul de de stat primar
  • Copii ce mai dezavantajați din învățământul de de stat gimnazial

Criterii de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții:

-să aibă domiciliul / sau reședința pe raza orașului Nădlac

-să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță/școală

-să se încadreze în categoria copiilor înscriși în învățământul de stat prezentat mai sus

Limitele de venituri:

-pentru copii din învățământul de stat preșcolar (grădiniță) – venitul net lunar/membru de familie de până la 284 lei

– pentru copii din învățământul de stat primar și gimnazial venitul net/membru de familie realizat în luna iulie 2020 de până la 1115 lei

 

         ACTE NECESARE

         –copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal

-copie certificate naștere copil/copii

-copie certificate căsătorie părinți (după caz)

-copie certificate de deces părinte (după caz)

-dovada înscrierii la grădiniță/școală

-copie document din care să reiasă calitatea de reprezentant legal al copilului (Hotărârea Comisiei pentru protecția copilului/ Hotărâre judecătorească pentru măsura plasamentului, Hotărâre judecătorească de instituire a tutelei, etc.)

-acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, mandate poștale de plată, extrase de cont, etc.

-adeverință eliberată de birou agricol cu privre la terenurile agricole și efectivele de animale deținute

-adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad

-alte acte în funcție de situație

Precizăm că beneficiarii de venit minim garantat conform Legii 416/2001 actualizată, și beneficiarii Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei actualizată, aflați în evidența Direcției de Asistență Socială Nădlac vor depune doar cererea și dovada înscrierii copilului la grădiniță/școală în anul școlar 2020/2021.

Ceilalți solicitanți vor depune cererea însoțită de actele doveditoare.

Termenul până la care se primesc cereri este 10 septembrie 2020.

Cererile se depun la sediul Primăriei orașului Nădlac de luni până vineri între orele 8,00 -12,00 sau pot fi transmite pe e-mail la adresele: krokos.ana@primaria-nadlac.ro sau solingher.blazena@primaria-nadlac.ro

Descarca aici: Model cerere tichete educaționaleSari la conținut