Anunt PUZ zona industriala nepoluanta – etapa a II-a

ANUNŢ

 

Etapa a II-a de  elaborare a propunerilor de P.U.Z iniţiat de Autoritatea Administraţiei Publice Locale

 

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate și proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de  P.U.Z.  și R.L.U. zona unităților industriale propuse la Nord,  de către autoritatea publică locală Nădlac,  proprietar al terenului în suprafaţă de 141.548 mp, situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac,  intravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

  • F. 307987 Nădlac, nr. cadastral 307987;
  • F. 308723 Nădlac, nr. cadastral 308723;

Proiectantul PUZ-ului este ARHITEKT STUDIO A  ;email: dudascarla@gmail.com

Publicul  este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii  asupra acestor documente la sediul Primăriei Nădlac,  în perioada 18.09.2018-28.09.2018.

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare,  în data de 28.09.2018, ora 12:00 la sediul primăriei Nădlac.

Răspunsurile la observaţiile şi  sugestiile  transmise precum şi rezultatele informării şi consultării  se vor posta pe site-ul primăriei şi  afişa  la sediul acesteia  în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadalc.ro.

 

PRIMAR,

…………………………….

 

Anunt PUZ

 Sari la conținut