Anunt PUZ zona industriala nepoluanta

ANUNŢ

în etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de Autoritatea Administraţiei Publice Locale

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre
intenţia realizării unui P.U.Z. si R.L.U. zona unităților industriale propuse la Nord, de către autoritatea
publică locală Nădlac, proprietar al terenului în suprafaţă de 141.548 mp , situat pe teritoriul administrativ al
orașului Nădlac, intravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:
 C.F. 307987 Nădlac, nr. cadastral 307987;
 C.F. 308723 Nădlac, nr. cadastral 308723;
Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:
ÎNTOCMIRE P.U.Z. ȘI R.L.U. PENTRU ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ
Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 07.09.2018, ora 12:00 la sediul Primăriei orașului
Nădlac.
Cei interesaţi vor trimite la Primăria orașului Nădlac observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la
intenţia de elaborare PUZ în termen de minim 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, iar
răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa, în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul
primăriei.
Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR
IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com
office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadalc.ro.

PRIMAR,
…………………………….

Anunt PUZ

 Sari la conținut