Anunt PUZ zona de servicii și sport-agrement de la Vest – etapa a II-a

ANUNŢ

 

în etapa 2 de  elaborare a propunerilor de P.U.Z iniţiat de Autoritatea Administraţiei Publice Locale

 

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate și proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de  P.U.Z.  și R.L.U. zona de servicii și sport-agrement de la Vest, existentă,  de către autoritatea publică locală Nădlac,  proprietar al terenului în suprafaţă de 16.671 mp, situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac,  intravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

 

  •         F. 303667 Nădlac, nr. cadastral 303667;

 

Proiectantul PUZ-ului este ARHITEKT STUDIO A  ;email: dudascarla@gmail.com

Publicul  este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii  asupra acestor documente la sediul Primăriei Nădlac,  în perioada 23.10.2018-02.11.2018.

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare,  în data de 02.11.2018, ora 14:00 la sediul primăriei Nădlac.

Răspunsurile la observaţiile şi  sugestiile  transmise precum şi rezultatele informării şi consultării  se vor posta pe site-ul primăriei şi  afişa  la sediul acesteia  în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadalc.ro.

 

PRIMAR,

Ioan-Radu MĂRGINEAN

 

 

 Sari la conținut