Anunt PUZ zona de servicii și sport-agrement de la Vest

ANUNŢ

în etapa 1 de  pregătire a elaborării P.U.Z-ului  iniţiat de Autoritatea Administraţiei Publice Locale

 

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z.  și R.L.U.  zona de servicii și sport-agrement de la Vest, existentă,  de către autoritatea publică locală Nădlac,  proprietar al terenului în suprafaţă de 16.671 mp , situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac,  intravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

  • F. 303667 Nădlac, nr. cadastral 303667;

Prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare a planului și a obiectivelor planului:

Întocmire PUZ și RLU pentru Zonă servicii, activităţi turistice și agrement

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă  în data de 10.10.2018, ora 11:00 la sediul Primăriei orașului Nădlac.

Cei interesaţi vor trimite la Primăria orașului Nădlac observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ  în termen de minim 10 zile calendaristice de la  data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa, în maximum 10 zile calendaristice  pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadalc.ro.

 

PRIMAR,

Ioan-Radu MĂRGINEAN

 Sari la conținut