Buget local 2019

Hotărârea nr. 51 din 24.04.2019 privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2019

SITUAȚII FINANCIARE – BILANȚ

SITUAȚII FINANCIARE – CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

SITUAȚII FINANCIARE – SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

SITUAȚII FINANCIARE – SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

SITUAȚII FINANCIARE – DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

SITUAȚII FINANCIARE – SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

SITUAȚII FINANCIARE – VENITURILE ȘI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND REALIZAREA CHELTUIELILOR BUGETELOR LOCALE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND REALIZAREA CHELTUIELILOR BUGETELOR LOCALE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND REALIZAREA VENITURILOR BUGETELOR LOCALE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND PLĂȚILE EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI – SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI – SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL – CHELTUIELI

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

SITUAȚII FINANCIARE – PRIVIND SITUAȚIA ACȚIUNILOR/PĂRȚILOR SOCIALE DEȚINUTE DIRECT/INDIRECT DE CĂTRE UAT, LA OPERATORII ECONOMICI

Buget local 2017

Buget local 2017

Buget local 2016

Buget local 2015

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sari la conținut