CAMPANIE DE INFORMARE CU PRIVIRE LA ACORDAREA “TICHETULUI SOCIAL DE GRĂDINIȚĂ” BENEFICIARILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR DIN ORAȘUL NĂDLAC

Primăria orașului Nădlac

Departamentul de Asistență Socială

 

CAMPANIE DE INFORMARE CU PRIVIRE LA ACORDAREA “TICHETULUI SOCIAL DE GRĂDINIȚĂ” BENEFICIARILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR DIN ORAȘUL NĂDLAC

Acordarea stimulentului educațional sub formă de “Tichete Sociale Pentru Grădiniță”

Cum pot beneficia de tichet și cum îl pot folosi?

Stimulentul educațional se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ

preșcolar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Stimulentul educațional se acordă din oficiu copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație

pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea

familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata

acestui drept sau acesta este suspendat.

 

Nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei este în prezent de 557 lei net pe membru de familie.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc de către reprezentantul familiei sau

persoana căreia i s-a delegat prin hotărâre judecătorească exercitarea autorității părintești,

respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condiţiile legii, şi se înregistrează la primăria

de pe raza teritorială unde îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv cu familia, respectiv,

la Primăria orașului Nădlac – Departamentul de Asistență Socială.

Tichetul de grădiniță se utilizează pentru achiziționarea:

Produselor alimentare

Produselor de îmbrăcăminte

Produselor de igienă

RechizitelorSari la conținut