Comisii CLN

Comisia pentru activităţi economico- financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină:

 • Kelo Milan – președinte
 • Somrak Dusan – secretar
 • Patean Tiberiu
 • Lupașcu Carmen
 • Hegyes Mihai-Ferencz

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală:

 • Vas Ladislau – președinte
 • Franio Ștefan-Emiliam – secretar
 • Abraham Milan-Iaroslav
 • Păladie Răzvan-Florin
 • Onute Dan Ioan

Comisia pentru activitati social- culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport:

 • Huszarik Alexandrina Nicoleta – președinte
 • Karkus Radomir Calin Stefan – secretar
 • Suslak Marek-Andrei
 • Albu Cosmin-Cristian
 • Bonțea Maria Carolina
Sari la conținut