Comisii CLN

Comisia pentru activităţi economico- financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină:

 • Vas Ladislau – presedinte
 • Bocea Alexandru Marian – secretar
 • Patean Tiberiu
 • Kelo Milan
 • Hegyes Mihai-Ferencz

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală:

 • Paladie Razvan Florin – presedinte
 • Abraham Milan Iaroslav – secretar
 • Suslak Marek Andrei
 • Somrak Dusan
 • Onute Dan Ioan

Comisia pentru activitati social- culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport:

 • Karkus Radomir Calin Stefan – presedinte
 • Suslak Marek Andrei – secretar
 • Albu Cosmin Cristian
 • Huszarik Alexandrina Nicoleta
 • Bonțea Maria Carolina
 • Franio Ștefan Emilian
 • Bocea Alexandru Marian
Sari la conținut