Concurs pentru ocuparea unei funcții publice temporar vacante de execuție – INSPECTOR SUPERIOR din cadrul Primăriei orașului Nădlac, Compartiment administrarea patrimoniului local

Nr. 2606/ 21.04.2022

ANUNŢ

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, Jud.Arad, în conformitate cu prevederile H.G.611/2008, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice temporar vacante de execuție – INSPECTOR SUPERIOR din cadrul Primăriei orașului Nădlac, Compartiment administrarea patrimoniului local astfel :

 

I.Inspector SUPERIOR – 1 post – perioadă determinată

Condiţii  generale de participare la concurs:

  • Conform art.465 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

 II.Condiţii specifice de participare la concurs:

  • să fie absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice sau administrative
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice :
  • minim 7 ani pentru inspector superior

Dosarul de înscriere se poate depune în perioada 04.05.2022 – 11.05.2022 la Primăria oraşului Nădlac.

Proba scrisă se organizează la data de 20.05.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Nădlac

Interviul se susţine în data de 25.05.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Nădlac.

 

 Dosarele de concurs vor cuprinde documentele de H.G. nr.611/2008 . Bibliografia şi alte informaţii privind concursul se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Nădlac sau la telefonul 0257-474345 Compartimentul resurse umane.

 

PRIMAR

 Mărginean Ioan RaduSari la conținut