Concurs pentru ocuparea unui post contractual  vacant  de  muncitor necalificat

Nr. 4528 din 09.07.2021

ANUNŢ

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, Jud.Arad, în conformitate cu prevederile H.G.286 din 23 martie 2011, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor necalificat din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac astfel :

I.Muncitor necalificat – 1 post – perioadă nedeterminată

-Dosarul de înscriere se poate depune în perioada.16.07.2021 – 29.07.2021 la Primăria oraşului Nădlac.

-Proba scrisă se organizează la data de 09.08.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Nădlac

– Interviul se susţine în data de 11.08.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Nădlac.

  1. Condiţii de participare la concurs:
  • Studii generale
  • Nu se solicită vechime
  • Alte cerințe specifice : – abilități de comunicare cu autoritățile locale și comunitatea din care face parte – calități personale în raport cu funcția de execuție : disciplinat, punctual, receptiv față de cunoștințele specifice muncii, cu simț de răspundere – capacitatea de a reprezenta veriga dintre cultura comunității și ansamblul culturii naționale – calități etice și morale, recunoscute de comunitatea din care face parte – capacitatea de păstrare a confidențialității

 Dosarele de concurs vor cuprinde documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/2011 . Bibliografia şi alte informaţii privind concursul se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Nădlac sau la telefonul 0257-474345 Compartimentul resurse umane.

 

PRIMAR

 Mărginean Ioan RaduSari la conținut