Concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere  șef serviciu poliția locală

Nr. 4168/23.06.2021

ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, Jud.Arad, în conformitate cu prevederile H.G.611/2008, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere – Șef Serviciu  din cadrul Serviciului Poliției locale al orașului Nădlac astfel :

 

I.Șef Serviciu – 1 post – perioadă nedeterminată

 Condiţii de participare la concurs:

  • să fie absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe administrative, specializarea Administrație publică
  • Să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master, în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conf.prevederilor art.153 alin.2 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
  • Prin excepție de la prevederile alin.3 și de la art.387, funcțiile publice de conducere de la nivelul autorităților administrației publice locale organizate la nivelul comunelor și orașelor pot fi ocupate, prin concurs organizat în condițiile legii, de persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în specialitatea studiilornecesre ocupării funcției publice
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice : minim 5 ani

 

Dosarul de înscriere se poate depune în perioada.05.08.2021 – 24.08.2021 la Primăria oraşului Nădlac.

Proba scrisă se organizează la data de 06.09.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Nădlac

Interviul se susţine în data de 08.09.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Nădlac.

 

 Dosarele de concurs vor cuprinde documentele de H.G. nr.611/2008 . Bibliografia şi alte informaţii privind concursul se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Nădlac sau la telefonul 0257-474345 Compartimentul resurse umane.

 

PRIMAR

 Mărginean Ioan RaduSari la conținut