Contracte achiziții publice pe anul 2021

Contract servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Contract lucrări la obiectivul de investiţii „Pavare trotuare zona centrala 2021”

Contract servicii închiriere buldoexcavator pentru extindere retea de apa zona industriala

Contract furnizare 450 tone piatra sparta 0-63 mm, 300 tone balast 0-63 mm, 100 tone criblura 8-16 mm , cu transport pana la loco santier, la comanda achizitorului în perioada convenită

Contract de lucrări extindere retea de alimentare cu apa, zona industriala Nadlac, lucrari clasificate conform cod CPV: 45232150-8 – Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa

Contract servicii Elaborare Studiu de fezabilitate – Realizare drum agricol de acces catre ferme in orasul Nadlac ( Analiza cost – beneficiu, Documentatii pentru obtinerea avizelor)

Contract servicii de consultanta  in vederea accesarii unei finantari nerambursabile prin PNDR submasura 4.3 INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE – Componenta – Infrastructura de acces agricolă

Contract servicii elaborare documentatie  de avizare a lucrarilor de interventie la Campus scolar „J.G.Tajovsky  Nadlac, conform HG907/2016 la obiecte de investitie ca instalatii, amenajari interioare si exterioare (Proiect de arhitectura, Proiect de structura, Proiect de instalatii,) conform clauzelor din contract.Proiectul va cuprinde parti scrise si parti desenate pentru corpurile care alcatuiesc campusul scolar: corp scoala D+P+2E cu corp de legatura, corp Atelier, corp Centrala termica, corp Cabina poarta, corp Sala Contract de lucrări renovare clădire de interes local – sediul Politiei orașului Nădlacde sport, corp Garsoniere, corp Cantina si corp Internat

Contract servicii intocmire documentatie tehnica necesara (in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor) in vederea realizarii, din fonduri publice, a unui Proiect de Dezvoltare Economico–Sociala la nivelul primariei orasului NADLAC, care prevede construire si amenajare bazin didactic in orasul Nadlac, judetul ARAD

Contract delegare prin concesiune a gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare – parte componenta a serviciului de salubrizare în orașul Nădlac, județul Arad

Contract execuție lucrări de extindere retea de alimentare cu apa – zona industriala Nadlac – sa confectioneze camine din beton armat ( conform proiectului tehnic) cu materialele executantului

Contract execuție lucrări de reparatii la Gradinita Viile vechi ( turnat pardoseala din beton, montat parchet, finisat pereti si zugravit in doua Sali de clasa, refacut acoperis si inlocuit tigla, refacut jgheaburi, executat alee acces si poarta intrare) cu materialele executantului ( cu exceptia tiglei)

Contract servicii de consultanta necesara, in scopul implementarii proiectului cu sprijin financiar prin Compania Nationala de Investitii – „Programului national de constructii de interes public sau social” – subprogramul „BAZINE DE INOT” , pentru Proiectul de finantare: “BAZIN DE INOT, STRADA DOROBANTI, NR. 39 C, ORAS NADLAC, JUDETUL ARAD“

Contract servicii de consultanta necesara, in scopul implementarii proiectului cu sprijin financiar prin Compania Nationala de Investitii – „Programului national de constructii de interes public sau social” – subprogramul „ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR” , pentru Proiectul de finantare: „AMENAJARE PIATA AGROALIMENTARA IN LOCALITATEA NADLAC, JUDETUL ARAD”

Contract servicii elaborare proiect tehnic si detalii de executie strazi in intravilan (realizare Proiect tehnic de executie si detalii de executie, intocmire documentatii pentru obtinerea avizelor de specialitate, PAC, POE) conform prevederilor contractuale

Contract servicii efectuare de masuratori topografice necesare pentru realizare documentatie intabulare strazi pentru 10.10 km – 33 documentatii

Contract servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: „Nădlac – oraș verde, oraș sănătos”, servicii clasificate conform cod CPV (Rev.2): 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru constructia de lucrari publice; 79314000-8 Studiu de fezabilitate; 771356200-0 Servicii de asistenta tehnica

Contract servicii de urbanism,  servicii clasificate conform CPV: 71410000-5– Rev. 2, respectiv intocmirea documentatiei de specialitate pentru pentru obiectivul ”Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Zona construita protejata si centrala UTR2”

Contract servicii de ,,Realizare Registrul local al spatiilor verzi din orasul Nadlac, judetul Arad

Contract servicii de consultanta necesara, in scopul implementarii proiectului cu sprijin financiar prin Compania Nationala de Investitii – „Programului national de constructii de interes public sau social” – subprogramul „SALI DE SPORT” , pentru Proiectul de finantare: “CONSTRUIRE SALA DE SPORT IN ORASUL NADLAC, JUDETUL ARAD “

Contract intocmire documentatie tehnică necesară (in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor) in vederea realizarii, din fonduri publice, a unui Proiect de Dezvoltare Economico–Sociala la nivelul primariei Orasului NADLAC, care prevede construirea salii de sport din localitatea NADLAC, jud. ARAD

Contract servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru realizarea, din fonduri de la bugetul local si alte fonduri legal constituite la nivelul UAT NADLAC, a proiectului: REALIZARE COMPLEX SPORTIV IN ORAS NADLAC, JUDETUL ARAD

Contract servicii de consultanta necesara, in scopul implementarii proiectului cu sprijin financiar prin Compania Nationala de Investitii – „Programului national de constructii de interes public sau social” – subprogramul „COMPLEXURI SPORTIVE” , pentru Proiectul de finantare: “REALIZARE COMPLEX SPORTIV IN ORAS NADLAC, JUDETUL ARAD “

Contract servicii de revizuire studiu de fezabilitate  in vederea realizarii, din fonduri publice, a unui Proiect de Dezvoltare Economico–Sociala la nivelul primariei orasului NADLAC, care prevede AMENAJARE PIATA AGROALIMENTARA IN LOCALITATEA NADLAC, JUDETUL ARAD

Contract servicii intocmire studiu de fezabilitate in vederea realizarii, din fonduri publice, a unui Proiect de Dezvoltare Economico–Sociala la nivelul primariei orasului ARAD, care prevede REALIZARE COMPLEX SPORTIV IN ORAS NADLAC, JUDETUL ARAD

Contract servicii de consultanta in proiectare (INTOCMIREA PROIECTULUI TEHNIC)  in vederea realizarii, din fonduri publice, a unui Proiect de Dezvoltare Economico–Sociala la nivelul primariei orasului NADLAC

Contract servicii de consultanta in proiectare (INTOCMIREA PROIECTULUI TEHNIC)  si asistenta tehnica in vederea realizarii, din fonduri publice, a unui Proiect de Dezvoltare Economico–Sociala la nivelul primariei orasului NADLAC, JUDETUL ARAD

Sari la conținut