CONTURILE (IBAN) necesare efectuării plăților impozitelor și taxele locale

COMUNICAT

privind CONTURILE (IBAN)

necesare efectuării plăţilor impozitelor şi taxele locale

Pentru plată se vor menţiona:

Beneficiar: Primăria oraşului Nădlac

Adresa: Nădlac, str. 1Decembrie, nr.24, jud. Arad

CUI: 3518822

Banca: Trezoreria Nădlac

Explicaţii :Pentru plata amenzilor se vor menţiona Numărul, seria şi data Procesului Verbal. În cazul în care plata este pentru altă persoană decăt titularul contului se va menţiona cel puţin CNP/Numele şi prenumele/Rolul/adresa.

NATURA VENITURILOR CONTUL

Impozit clădiri persoane fizice RO 71 TREZ 0262107020101XXX
Impozit teren persoane fizice RO 18 TREZ 0262107020201XXX
Impozit mijl.transport persoane fizice RO 90 TREZ 0262116020201XXX
Impozit clădiri persoane juridice RO 21 TREZ 0262107020102XXX
Impozit teren persoane juridice RO 65 TREZ 0262107020202XXX
Impozit mijl.transport persoane juridice RO 40 TREZ 0262116020202XXX
Impozit teren extravilan RO 15 TREZ 0262107020203XXX
Taxe în domeniul construcţiilor taxă autoriz.constr., autor. demolare, taxă certif.urbanism, taxă branşament, taxă nomenclatură stradală RO 92 TREZ 02621160203XXXXX
Taxă firmă şi reclamă RO 88 TREZ 02621160250XXXXX
Impozit spectacol RO 95 TREZ 02621150201XXXXX
Taxă conces/chirii/ocup.dom.public,privat RO 13 TREZ 02621300205XXXXX
Amenzi de circulaţie RO 90 TREZ 02621350201XXXXX
Amenzi organe locale RO 59 TREZ 02621350250XXXXX
Taxă timbru notarial/timbru judiciar RO 70 TREZ 02621070203XXXXX
Taxă timbru extrajudiciar, taxă înmatriculare auto, taxă examinare auto, taxă viză autorizaţie PJ, taxa certificat producător, taxă înmatriculare moped/tractor RO 04 TREZ 02621340202XXXXX
Taxă vehicule lente PF/PJ RO 39 TREZ 02621180250XXXXX
CV Carte identitate RO 93 TREZ 02621330208XXXXX
Taxe  speciale /Taxe speciale I.T.L. taxe speciale stare civilă, taxe speciale urbanism, taxă dom. comercial-comert stradal, autoriz.si orar de functionare RO 11 TREZ 02621330250XXXXX
Taxă hotelieră RO 39 TREZ 02621120207XXXXX
Cheltuieli de executare RO 83 TREZ 02621360250XXXXX
Vânzare dom. public şi privat RO 08 TREZ 02621390207XXXXX
Taxe speciale –salubritate, smurd,SPPC RO 95 TREZ 02621360206XXXXX
Sponsorizări

370201

Taxă vehicule peste 12 t PF RO 48 TREZ 0265033XXX000015
Taxă vehicule peste 12 t PJ RO 48 TREZ 0265033XXX000015
Recuperare cheltuieli înregistrare, nr. de înreg., certificat de înreg. moped/tractor RO 94 TREZ 02624510220XXXXX


Sari la conținut