Depunerea declarației de căsătorie și oficierea căsătoriei pe perioada instituirii stării de urgență

I. Depunerea declarației de căsătorie

Declarațiile de căsătorie însoțite de documentele prevăzute de lege se vor transmite exclusiv on-line pe adresa de e-mail a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor/primăria: office@primaria-nadlac.ro competentă să oficieze căsătoria numai ca urmare a programării  on-line/telefonice a datei și orei căsătoriei.

Data depunerii declarației de căsătorie este data transmiterii on-line a declarației. În acest sens cu ocazia programării on-line/telefonice se va avea în vedere respectarea dispozițiilor art. 27 alin 1 din legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei dată la care se va semna și declarația de căsătorie în fața ofițerului de stare civilă.

II. Oficierea căsătoriei

Oficierea căsătoriei se va face cu respectarea strictă a dispozițiilor art 24 alin 1 din legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Cu ocazia oficierii căsătoriei se va avea în vedere respectarea dispozițiilor art 1 alin 3 din Ordonanța Militară 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoană și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 219/18.03.2020, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța Militară 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 232/21.03.2020, numărul persoanelor putând fi redus în funcție de suprafața spațiului unde se oficiază căsătoria până la minimul admis de lege.

Pentru semnarea cu ușurință a actelor de căsătorie se vor folosi marcatori evidențiatori, astfel încât să se păstreze distanța recomandată între ofițerul de stare civilă și viitorii soți/martori.

Celelalte dispoziții legale privind instituția căsătoriei se aplică întocmai.

III. În același context recomandăm suspendarea depunerii declarației de căsătorie și oficierea căsătoriei pe perioada instituirii stării de urgență și a restricțiilor privind circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei stabilite pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Documentele necesare dosarului pot fi descărcate de la http://primaria-nadlac.ro/formulare/ formularele nr. 27 și 28.

Informații suplimentare și programări compartiment stare civilă tel. 0257474345 interior 226. Tel mobil 0728041353.

 Sari la conținut