Istoric

 • 1192

  prima mențiune documentară a acestei așezări, sub denumirea de Noglok

 • 1313

  apare pomenit în testamentul lăsat de Egyed de Monoszlo

 • 1474

  Regele Matei dăruiește moșia Nădlac, familiei Jaksici., feudali sârbi

 • 1555

  se instaurează pentru un timp îndelungat stăpânirea turcă

 • 1752

  așezarea este ridicată la rang de oraș

 • 1803

  se stabilesc aici coloniști slovaci, venind din Tothklomos (Ungaria) și din Slovacia centrală

 • 1918

  1 Decembrie

  o delegație din Nădlac participă la Marea Adunare Națională din Alba Iulia, Nădlacul unindu-se cu România

Localizare

Orașul Nădlac este situat în vestul României, având coordonatele: 46°10′ latitudine nordică și 20°45′ longitudine estică. Este situat la granița cu Ungaria, fiind unul din cele mai importante puncte de trecere a frontierei. Administrativ aparține județului Arad.

Cadrul geografic

Orașul Nădlac se află exclusiv la câmpie, făcând parte din Marea Câmpie de Vest. Din punct de vedere hidrografic orașul Nădlac se află lângă râul Mureș, un important bazin hidrografic care trece și granița în Ungaria unde se varsă în Tisa.

Clima este continental-moderată, cu influențe sub-meditareneene, cu temperaturi medii multianuale ce oscilează între 10-12°C. Media multianuală a precipitațiilor se situează între 560-580 l/m2.

Caracteristici regionale

Orașul Nădlac este un spațiu multicultural, plurietnic și multiconfesional, cu o suprafață totală de 133,15 km2, din care suprafață arabilă 121,17 km2, având o populație de 7.398 locuitori conform recensământ INS din anul 2011.

Populația se caracterizează prin diversitate culturală aici conviețuind comunități de etnie română (44,50%), slovacă (47,64%), maghiară (3,55%), rromi (2,53%), alte naționalități (1,75%).

Economia

Activitatea principala o constituie agricultura, aproximativ 91 % din totalul suprafetei. Aproximativ 10 % este lucrata prin asociatii agricole, restul prin gospodariile individuale. Activitatea industriala este mai restrânsa, rezumându-se la câteva sectii de prelucrare în domeniul alimentar, textil si prelucrarea lemnului. Alta latura economica este reprezentata de micii meseriasi: zidari, zugravi, dulgheri, tâmplari, etc.

Comertul este reprezentat prin mici magazine particulare. La nivelul orasului Nadlac numarul agentilor economici este de 150. Ca si unitati financiare exista Trezoreria Orasului Nadlac, 1 banca si 1 cooperativa de credit.

Sari la conținut