Dispozitie privind modificarea programului de lucru cu publicul, precum și stabilirea unor măsuri în vederea limitării riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus

DISPOZIŢIA Nr.191

din 18.03.2020

privind modificarea programului de lucru cu publicul, precum și stabilirea unor măsuri în vederea limitării riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus,

            Primarul oraşului Nădlac,

Având în vedere :

  • evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României în contextul apariției și răspândirii Coronavirului COVID-19
  • decretarea stării de urgență pe teritoriul României în perioada 15 martie- 15 aprilie 2020, prin Decretul nr.195/2020

În temeiul art.155 alin 1 lit.d, coroborat cu (5) lit.e,  art.196(1) lit.b, art.198-199 din OUG 57/2019 privind  Codul  Administrativ,  actualizată

DISPUN :

Art.1. Pentru limitarea riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus, se restrânge programul de lucru cu publicul a tuturor compartimentelor și serviciilor din cadrul primăriei, inclusiv registratura, începând cu data de 19.03.2020 până la încetarea stării de urgență dată de epidemia de Coronavirus, programul de lucru cu publicul fiind stabilit între orele 9.00-12.00; în afara aceastei perioade, primăria orașului Nădlac asigură relația cu publicul preponderent prin mijloacele la distanță ( fax, email și poștă ).

Art.2. Sunt suspendate deplasările personalului instituției la sesizări, reclamații, anchete sociale, verificări, controale, etc., excepție făcând cazurile de violență domestică.

Art.3. Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment, realizate în spații închise.

Art.4. Oficierea căsătoriilor în spațiu închis, respectiv sala de ședințe, este permisă în limita a 10 de persoane,  asigurându-se distanța de minimum 1 metru între participanți.

Art.5. Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise. Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți.

                Art.6. Se suspendă toate activitățile în cadrul sălii de sport a orașului Nădlac.

Art.7. Măsurile dispuse prin prezenta dispoziție se aplică până la încetarea stării de urgență dată de epidemia de Coronavirus

               Art.8. Prezenta dispoziţie se comunică cu :

  • salariații instituției
  • cetățenilor prin afișare la sediul primăriei, pe site-ul primăriei
  • Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ-Compartimentul

Legalităţii Actelor şi Contencios.

 

             Primar oraş Nădlac                                                       Contrasemnează pentru legalitate

Ioan-Radu Mărginean                                                           Secretar general UAT Nădlac

                                                                                                                         Alexandru GrosSari la conținut