Modele cerere tip

1. Declarţie fiscală pentru stabilirea IMPOZITULUI PE CLĂDIRI în cazul persoanelor fizice – DESCARCĂ AICI !

2. Declaraţie fiscală pentru stabilirea IMPOZITULUI PE TEREN în cazul persoanelor fizice – DESCARCA AICI !

3. Declaraţie de impunere privind stabilirea TAXEI LOCALE PENTRU AUTOVEHICULE LENTE,datorată în O.G. nr. 36/2002 privind taxele şi impozitele locale,republicată,în cazul contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice – DESCARCĂ AICI !

4. Declaraţia de impunere iniţială privind stabilirea TAXEI DE SALUBRITATE pentru persoane fizice conform HCL nr. 204/2008 – DESCARCA AICI !

5. Declaraţia de impunere rectificativă privind stabilirea TAXEI DE SALUBRITATE pentru persoane fizice conform HCL nr.204/2008 – DESCARCĂ AICI !

6. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea IMPOZITULUI PE MIJLOACE DE TRANSPORT în cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice – DESCARCĂ AICI !

7. Declaraţie pentru SCOATEREA DIN EVIDENŢĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORTDESCARCĂ AICI !

8. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI în cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice – DESCARCĂ AICI!

9. Cerere pentru eliberarea unui CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoanele fizice – DESCARCĂ AICI !

10. Cerere RADIERE din Evidenţele Fiscale – DESCARCĂ AICI !

11. Cerere ANCHETĂ ajutor social – DESCARCĂ AICI !

12. Cerere pentru eliberarea unei  adeverinţe din care rezultă dacă o persoană BENEFICIAZĂ/NU BENEFICIAZĂ de ajutor social – DESCARCĂ AICI !

13. Cerere privind SCHIMBAREA NUMELUI unei persoane – DESCARCĂ AICI !

14. Cerere pentru eliberarea dovezii din care rezultă ÎNREGISTRAREA DECESULUI unei persoane în Registrul de Stare Civilă a Oraşului Nădlac – DESCARCĂ AICI !

15. Cerere pentru eliberarea LIVRETULUI DE FAMILIE  – DESCARCĂ AICI !

16. Cerere tip privind LIBERUL ACCES la informaţiile de interes public – DESCARCĂ AICI !

17. Cerere pentru eliberarea unui certificat care atestă VECHIMEA ÎN MUNCĂ prestată la fostul C.A.P – DESCARCĂ AICI !

18. Cerere de eliberare a unei ADEVERINŢE DE VENITDESCARCĂ AICI !

19. Cerere CERTIFICAT DE PRODUCĂTORDESCARCĂ AICI !

20. Cerere pentru eliberarea unei adeverinţe din care rezultă SUPRAFAŢA DE TEREN AGRICOL, NUMĂRUL DE ANIMALE cu care o persoana figurează în Registrul Agricol – DESCARCĂ AICI !

21. Cerere pentru eliberarea unei adeverinţe din care rezultă ca o persoană FIGUREAZĂ IN REGISTRUL AGRICOL al Oraşului Nădlac – DESCARCĂ AICI !

22. Cerere pentru eliberarea unui CERTIFICAT DE EDIFICARE/DESFIINŢARE a construcţiilor în Oraşul Nădlac  – DESCARCĂ AICI !

23. Cerere prin care se efectuează RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE în Oraşul Nădlac  – DESCARCĂ AICI !

24. Modele CONTRACTE ARENDARE ŞI ACTE ADIŢIONALE – DESCARCĂ AICI!

25. Modele CONTRACT COMODAT – DESCARCĂ AICI!

26. Model CERERE ELIBERARE CARD – LEGITIMAȚIE DE PARCARE – DESCARCĂ AICI!

27. Model CERERE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP – DESCARCĂ AICI!

28. Model FORMULAR DECLARAȚIE DE CĂSĂTORIE – DESCARCĂ AICI!

29. Model FORMULAR DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU CĂSĂTORIE – DESCARCĂ AICI!

Sari la conținut