Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 44/27.03.2013

Primăria Orașului Nădlac, anunţă locuitorii oraşului că s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, următorul proiect de act normativ:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC NR.44/27.03.2013 privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind

„Reglementarea circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată mai mare de 5 t, a staţionării şi parcării voluntare a autovehiculelor cu o masă maximă totală autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile şi terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului Nădlac situate în intravilan”.

Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, până în data de 23.04.2013.Sari la conținut