HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC PRIVIND TRAFICUL GREU – MAI 2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2013, aprobă Regulamentul privind „Reglementarea circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată mai mare de 5 t, a staţionării şi parcării voluntare a autovehiculelor cu o masă maximă totală autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile şi terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului Nădlac situate în intravilan”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

HCL – REGULAMENT TRAFIC GREU – MAI 2013

HOTĂRÂREA 77 – APROBARE REGULAMENT TIR-URI



Sari la conținut