Hotărâri din anul 2005

HOTARÂREA Nr. 1 din 11.01.2005 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 2 din 11.01.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 11.01.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 3 din 11.01.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 30.12.2004

HOTARÂREA Nr. 4 din 11.01.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Nadlac

HOTARÂREA Nr. 5 din 11.01.2005 privind aprobarea derularii, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.-S.A., a programului de investitie ” SALA DE SPORT” Nadlac

HOTARÂREA Nr. 6 din 11.01.2005 privind modificarea art. 8 din Hotarârea Consiliului local nr. 190/23.12.2004 privind „Conditiile de refacere a sistemului rutier si pietonal de pe teritoriul orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 7 din 11.01.2005 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 8 din 25.01.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 25.01.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 9 din 25.01.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 11.01.2005

HOTARÂREA Nr. 10 din 25.01.2005 privind modificarea organigramei aparatului propriu, organigramei Consiliului local, a statului de functii si avizarea functiilor publice din cadrul aparatului propriu de specialitate a Consiliului local al orasului Nadlac, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.92/2004

HOTARÂREA Nr. 11 din 25.01.2005 privind aprobarea cererii de înlesnire la plata a S.C. Carin. S.A

HOTARÂREA Nr. 12 din 25.01.2005 privind acordarea unui mandat special pentru reprezentantii în adunarea generalä a actionarilor din cadrul S.C. APOTERM NADLAC S.A. de sub autoritatea Consiliului Local al orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 13 din 25.01.2005 privind emiterea, în vederea obtinerii acordului Politiei Rutiere Arad, a acordului de principiu asupra proiectului de hotarâre de aprobare a unor masuri referitoare la respectarea ordinii si linistii publice în intravilanul orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 23 din 22.03.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 22.03.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 24 din 22.03.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 22.02.2005

HOTARÂREA Nr. 25 din 22.03.2005 privind constituirea Comisie Locale de ORDINE publica la nivelul orasului Nadlac

HOTARÂREA Nr. 26 din 22.03.2005 privind modificarea art.2 din Hotarârea Consiliului local nr.105/16.07.2004 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a parcelei cu nr. top. 243/1, evidentiata în CF nr.9683, în suprafata de 2009 mp, situata în orasul Nadlac

HOTARÂREA Nr. 27 din 22.03.2005 privind aprobarea Planului anual de actiune al Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nadlac

HOTARÂREA Nr. 28 din 22.03.2005 privind modificarea componentei comisiei de atestare în vederea organizarii examinarii persoanelor fizice propuse de catre adunarile generale ale asociatiilor de proprietari pentru administrarea imobilelor

HOTARÂREA Nr. 29 din 22.03.2005 privind modificarea anexei nr.4 din HCL nr.10/25.01.2005

HOTARÂREA Nr. 30 din 31.03.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 31.03.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 31 din 31.03.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 22.03.2005

HOTARÂREA Nr. 32 din 31.03.2005 privind participarea Consiliului Local Nadlac la constituirea „ SC Compania de Apa Arad SA”

HOTARÂREA Nr. 33 din 31.03.2005 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2005

HOTARÂREA Nr. 34 din 31.03.2005 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a parcelelor cu nr. top. 3692/1/1/1/2/1, 3692/1/1/1/2/2, evidentiate în CF nr. 696 Nadlac si a parcelelor cu nr. top. 13691/134/1/1/3/2/2/1, 13691/134/1/1/3/2/2/2, evidentiate în CF nr.9350 Nadlac + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 35 din 12.04.2005 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 36 din 12.04.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 12.04.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 37 din 12.04.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 31.03.2005

HOTARÂREA Nr. 38 din 12.04.2005 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2005

HOTARÂREA Nr. 39 din 12.04.2005 privind repartizarea sumelor de bani din bugetul Consiliului local Nadlac pentru cultele: ortodox român, evanghelic, greco-catolic, ortodox sârb, reformat, crestin-baptist, romano-catolic

HOTARÂREA Nr. 40 din 12.04.2005 privind aprobarea achizitionarii imobilului situat în orasul Nadlac, str. N. Balcescu, nr. 89

HOTĂRÂREA Nr. 41 din 28.04.2005 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 28.04.2005 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 42 din 28.04.2005 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 12.04.2005

HOTĂRÂREA Nr. 43 din 28.04.2005 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a 2 încăperi, în suprafaţă totală de 40,98 mp, din imobilul situat în oraşul Nădlac, str. G. Coşbuc, nr.62, înscris în CF nr.841 Nădlac către Asociaţia „Liga Judeţeană a pensionarilor” Arad pentru Clubul pensionarilor Nădlac

HOTĂRÂREA Nr. 44 din 28.04.2005 privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 2004

HOTĂRÂREA Nr. 45 din 28.04.2005 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2005

HOTĂRÂREA Nr. 46 din 28.04.2005 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a parcelei cu nr. top. 2240/3 evidenţiată în C.F. nr.9644- Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 47 din 28.04.2005 privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.43/12.03.2004, d-nei Cara Laura, domiciliată în Nădlac, str. T. Vladimirescu, nr.57, judeţul Arad

HOTĂRÂREA Nr. 48 din 28.04.2005 privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.40/12.03.2004, d-nei Lepşa Ana Ionela, domiciliată în Nădlac, str. M. Viteazul, nr.180, judeţul Arad

HOTĂRÂREA Nr. 49 din 28.04.2005 privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.42/12.03.2004, d-lui Petrovici Vasile Martin, domiciliat în Nădlac, str. G. Enescu, nr.165, judeţul Arad

HOTĂRÂREA Nr. 53 din 10.05.2005 privind participarea Consiliului Local Nădlac împreună cu Oficiul Parohial Evanghelic Lutheran Slovac Nădlac în vederea conservării şi promovării culturii tradiţionale slovace + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 54 din 31.05.2005 privind aprobarea ordinei de zi al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 31.05.2005 + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 55 din 31.05.2005 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului local Nădlac din data de 10.05.2005

HOTĂRÂREA Nr. 56 din 31.05.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii orăşeneşti Nădlac + ANEXA

HOTĂRÂREA Nr. 57 din 31.05.2005 privind parcelarea terenului situat în oraşul Nădlac, înscris în CF nr.9328 Nădlac, nr. top. 12548, în suprafaţă de 23.452 mp

HOTĂRÂREA Nr. 58 din 31.05.2005 privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.63/27.04.2004, d-nei Lacatoş Liliana, domiciliată în Nădlac, str. G. Enescu, nr.142, judeţul Arad

HOTĂRÂREA Nr. 59 din 31.05.2005 privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a parcelei cu nr. top. 935, înscrisă în CF nr.8719 Nădlac, în suprafaţă de 1.335 mp

HOTĂRÂREA Nr. 60 din 31.05.2005 privind trecerea în proprietatea privată a oraşului Nădlac a parcelei cu nr. top. 4055/8/1, înscrisă în CF nr.9242 Nădlac, în suprafaţă de 2.920 mp

HOTĂRÂREA Nr. 61 din 31.05.2005 privind aprobarea introducerii acţiunii în justiţie împotriva S.C. AVA TOUR S.R.L. în vederea recuperării sumelor datorate bugetului local cu titlu de cotă de asociere, conform contractului de asociaţie în participaţiune nr. 2940/23.03.2003

HOTARÂREA Nr. 78 din 09.08.2005 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 79 din 09.08.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 09.08.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 80 din 09.08.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 28.06.2005

HOTARÂREA Nr. 81 din 09.08.2005 privind suplimentarea numarului de posturi de asistenti personali + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 82 din 09.08.2005 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2005 + ANEXA2 + ANEXA3

HOTARÂREA Nr. 83 din 09.08.2005 privind parcelarea terenului evidentiat în CF nr.2956, parcela nr. top. 12549 si trecerea în proprietatea privata a orasului Nadlac a parcelei nr. top. 12549/2 în suprafata de 5583 mp

HOTARÂREA Nr. 84 din 09.08.2005 privind revocarea Hotarârii Consiliului local nr.98/28.10.2003, modificarea Hotarârii Consiliului local nr.18/30.01.2004 si vânzarea prin licitatie publica a parcelelor evidentiate în CF nr.2201, nr. top. 13691/99-101/1, nr. top. 13691/99-101/2, nr. top. 13691/99-101/3, nr. top. 13691/99-101/4, nr. top. 13691/99-101/5, nr. top. 13691/99-101/6 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 85 din 09.08.2005 privind parcelarea terenului situat în orasul Nadlac, înscris în CF nr. 9438 Nadlac, nr. top. 3691/2, în suprafata de 2012 mp

HOTARÂREA Nr. 86 din 09.08.2005 privind trecerea în proprietatea privata a orasului Nadlac si vânzarea prin licitatie publica a terenului în suprafata totala de 535 mp + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 87 din 09.08.2005 privind aprobarea efectuarii schimbului de teren proprietatea privata a orasului cu terenul proprietatea Cooperativei de Consum Nadlac

HOTARÂREA Nr. 88 din 09.08.2005 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local Nadlac nr. 56/30.03.2004

HOTARÂREA Nr. 89 din 09.08.2005 privind aprobarea programului de activitati culturale, artistice, sportive si de agrement care se vor desfasura cu ocazia sarbatoririi zilelor orasului Nadlac, 27-28 august 2005

HOTARÂREA Nr. 90 din 09.08.2005 privind concesionarea spatiului cu destinatia de cabinet medical catre Cabinetul Medical Medicina Generala Pediatrie Dr. Sitaru Casian + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 91 din 09.08.2005 privind concesionarea spatiului cu destinatia de cabinet medical catre Cabinetul Medical Medicina Generala Pediatrie Dr. Orban Ecaterina + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 92 din 09.08.2005 privind concesionarea spatiului cu destinatia de cabinet medical catre Cabinetul Medical Medicina Generala Pediatrie Dr. Orban Balazs + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 93 din 09.08.2005 privind concesionarea spatiului cu destinatia de cabinet medical catre Cabinetul Medical Medicina Generala Pediatrie Dr. Bakos Carol + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 94 din 09.08.2005 privind avizarea cererii nr. 5626/2005 a S.C. MILSOR DISCO PARC S.R.L.

HOTARÂREA Nr. 95 din 09.08.2005 privind stabilirea cuantumului maxim si conditiile de acordare a unui ajutor financiar

HOTARÂREA Nr. 96 din 09.08.2005 privind aprobarea reorganizarii comisiei pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA Nr. 97 din 30.08.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 30.08.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 98 din 30.08.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 09.08.2005

HOTARÂREA Nr. 99 din 30.08.2005 privind convocarea adunarii publice a proprietarilor (fosti proprietari deposedati sau mostenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal), în vederea alegerii în comisia locala oraseneasca pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Nadlac

HOTARÂREA Nr. 100 din 20.09.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 20.09.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 101 din 20.09.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 30.08.2005

HOTARÂREA Nr. 102 din 20.09.2005 privind aprobarea deplasarii în strainatate a primarului orasului Nadlac, d-l Vasile Ciceac

HOTARÂREA Nr. 103 din 20.09.2005 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 104 din 20.09.2005 privind emiterea acordului de principiu pentru documentatia privind bugetul local detaliat la veniturile pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2006 si estimarile pe anii 2007-2009

HOTARÂREA Nr. 105 din 20.09.2005 privind constituirea Politiei Comunitare, ca serviciu public în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local Nadlac + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3 + ANEXA4 + ANEXA5 + ANEXA6

HOTARÂREA Nr. 106 din 20.09.2005 privind parcelarea terenului situat în orasul Nadlac, înscris în CF nr. 9559 Nadlac, nr. top. 12543/3.12543/6.12544-12546/2, în suprafata de 25837 mp si vânzarea prin licitatie publica a parcelelor rezultate + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 107 din 20.09.2005 privind aprobarea listei spatiilor medicale care urmeaza a fi vândute potrivit legii, precum si numirea reprezentantilor consiliului local care vor face parte din comisia pentru vânzarea acestora

HOTARÂREA Nr. 108 din 20.09.2005 privind reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice

HOTARÂREA Nr. 109 din 20.09.2005 privind aprobarea revocarii Hotarârii Consiliului Local nr. 96/09.08.2005

HOTARÂREA Nr. 110 din 20.09.2005 privind aprobarea vânzarii cotei de 3/5 din constructii din imobilul situat în orasul Nadlac, str. M. Eminescu, nr.120 catre d-l Muzsicas Alexandru

HOTARÂREA Nr. 111 din 11.10.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 11.10.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 112 din 11.10.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 20.09.2005

HOTARÂREA Nr. 113 din 11.10.2005 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2005

HOTARÂREA Nr. 114 din 11.10.2005 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 76/28.06.2005 privind impozitele si taxele locale + ANEXA 1 + ANEXA 2

HOTARÂREA Nr. 115 din 11.10.2005 privind modificarea si completarea art. 1 din Hotarârea Consiliului Local Nadlac nr. 43/28.04.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 116 din 18.10.2005 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA Nr. 117 din 18.10.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 18.10.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 118 din 18.10.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 11.10.2005

HOTARÂREA Nr. 119 din 18.10.2005 privind documentele necesare în vederea realizarii obiectivelor de investitii cuprinse în Programul de Dezvoltare a Infrastructurii în Orasele Mici si Mijlocii (SAMTID) Faza a II-a

HOTARÂREA Nr. 120 din 18.10.2005 privind aprobarea programului de lucrari edilitar-gospodaresti, reparatii si dotari pe anul 2005 finantate din bugetul local

HOTARÂREA Nr. 121 din 18.10.2005 de aprobare a introducerii actiunii în justitie privind desfiintarea contractului de concesiune nr. 2185/19.07.1999 încheiat cu S.C. Jackson International SRL

HOTARÂREA Nr. 122 din 18.10.2005 privind aprobarea trecerii imobilelor evidentiate în C.F. nr.144, nr. top. 545 din domeniul public al orasului Nadlac în cel privat al acestuia

HOTARÂREA Nr. 123 din 31.10.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 31.10.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 124 din 31.10.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 18.10.2005

HOTARÂREA Nr. 125 din 31.10.2005 privind adoptarea unor masuri, pe care reprezentantii Consiliului Local Nadlac în cadrul A.G.A. al SC Apoterm Nadlac SA, le vor promova si aproba

HOTARÂREA Nr. 126 din 31.10.2005 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2005

HOTARÂREA Nr. 127 din 18.11.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 18.11.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 128 din 18.11.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 31.10.2005

HOTARÂREA Nr. 129 din 18.11.2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a venitului minim garantat
HOTARÂREA Nr. 129 din 18.11.2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a venitului minim garantatpentru anul 2006

HOTARÂREA Nr. 130 din 18.11.2005 privind avizul de principiu asupra proiectului de hotarâre privind reorganizarea Serviciului public de pompieri civili al orasului Nadlac în Serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta al orasului Nadlac, în vederea avizarii acestuia de catre ICJSU Arad

HOTARÂREA Nr. 131 din 18.11.2005 privind trecerea în proprietatea privata a orasului Nadlac si vânzarea prin licitatie publica a terenului în suprafata de 508 mp, parcela cu nr. top. 2478/1, evidentiata în CF nr.9386 Nadlac + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 132 din 18.11.2005 privind modificarea si completarea HCL 110/20.09.2005 privind aprobarea vânzarii cotei de 3/5 din constructii din imobilul situat în orasul Nadlac, str. M. Eminescu, nr.120 catre d-l Muzsicas Alexandru

HOTARÂREA Nr. 133 din 18.11.2005 privind completarea Hotarârii Consiliului Local Nadlac nr.105/20.09.2005 privind constituirea Politiei Comunitare, ca serviciu public în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local Nadlac

HOTARÂREA Nr. 134 din 18.11.2005 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr.111/23.07.2004 si a Hotarârii Consiliului Local nr.112/23.07.2004

HOTARÂREA Nr. 135 din 18.11.2005 privind modificarea anexei nr. 4 din HCL nr. 10/25.01.2005

HOTARÂREA Nr. 136 din 18.11.2005 privind avizul Consiliului Local referitor la construirea unei remize pentru utilaje agricole pe terenul concesionat de S.A. Agrovictoria Nadlac

HOTARÂREA Nr. 137 din 18.11.2005 privind trecerea în proprietatea privata a orasului Nadlac a terenului în suprafata de 719 mp, înscris în CF nr.8707 Nadlac, cu nr.top.13691/106/1

HOTARÂREA Nr. 138 din 24.11.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 24.11.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 139 din 24.11.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 18.11.2005

HOTARÂREA Nr. 140 din 24.11.2005 privind aprobarea solutiei tehnice de reabilitare a DJ 709J (Viile Vechi)

HOTARÂREA Nr. 141 din 18.11.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei ordinare a Consiliului local Nadlac din data de 06.12.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 142 din 06.12.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare al Consiliului local Nadlac din data de 24.11.2005

HOTARÂREA Nr. 143 din 06.12.2005 privind aprobarea continutului formei actualizate a contractului de concesiune încheiat în data de 15.07.1992, cu actele aditionale aferente, încheiat între Primaria orasului Nadlac si S.C. Petrom Nadlac S.R.L. + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 144 din 06.12.2005 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2005

HOTARÂREA Nr. 145 din 06.12.2005 privind închirierea prin licitatie publica a salii de tratament, în suprafata utila de 16 mp, din imobilul situat în orasul Nadlac, str. G. Cosbuc, nr .62, înscris în CF nr. 9808 Nadlac + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 146 din 06.12.2005 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica deschisa a materialelor recuperate ca urmare a dezmembrarii cladirii atelierului mecanic din anexele primariei care nu mai sunt necesare institutiei

HOTARÂREA Nr. 147 din 20.12.2005 privind aprobarea ordinei de zi al sedintei extraordinare a Consiliului local Nadlac din data de 20.12.2005 + ANEXA

HOTARÂREA Nr. 148 din 20.12.2005 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare al Consiliului local Nadlac din data de 06.12.2005

HOTARÂREA Nr. 149 din 20.12.2005 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al orasului Nadlac pe anul 2005

HOTARÂREA Nr. 150 din 20.12.2005 privind modificarea art.4 din Hotarârea Consiliului Local Nadlac nr. 119/18.10.2005 privind documentele necesare în vederea realizarii obiectivelor de investitii cuprinse în Programul de Dezvoltare a Infrastructurii în Orasele Mici si Mijlocii (SAMTID) Faza a II-a

HOTARÂREA Nr. 151 din 20.12.2005 privind aprobarea Acordului Cadru care se va semna intre Minister, Autoritatea de Implementare si Beneficiar + ANEXA

Sari la conținut