Hotărâri din anul 2016

Hotărârea nr. 1 din 18.01.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Nădlac din 18.01.2016

Hotărârea nr. 2 din 18.01.2016 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Nădlac din 17.12.2015

Hotărârea nr. 3 din 18.01.2016 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Nădlac din 18.12.2015

Hotărârea nr. 4 din 18.01.2016 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Nădlac din 21.12.2015

Hotărârea nr. 5 din 18.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei pentru investiţia „Reabilitarea reţelei de străzi din oraşul Nădlac” compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 31.12.20.15 şi valoarea restului de executat

Hotărârea nr. 6 din 29.01.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Nădlac din 29.01.2016

Hotărârea nr. 7 din 29.01.2016 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Nădlac din 18.01.2016

Hotărârea nr. 8 din 29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliul Local al oraşului Nădlac pe anul 2016

Hotărârea nr. 9 din 29.01.2016 privind darea în administrare a unui spaţiu către clubul sportiv Victoria Nădlac aflat în subordinea Consiliul Local al oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 10 din 29.01.2016 privind actualizarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 11 din 29.01.2016 privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafaţă totală de 1331 mp, parcela cu nr. top. 12345-1350/14/2 evidenţiat în CF nr. 306262 Nădlac şi  parcela cu nr. top. 12345-12350/10/1/2 evidenţiat în CF nr. 306263 Nădlac, d-nei Nagy Elena şi d-lui Nagy Sandor

Hotărârea nr. 12 din 29.01.2016 privind aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile şcolare

Hotărârea nr. 13 din 29.02.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Nădlac din 21.02.2016

Hotărârea nr. 14 din 29.02.2016 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Nădlac din 29.01.2016

Hotărârea nr. 15 din 29.02.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al Oraşului Nădlac din anul 2016

Hotărârea nr. 16 din 29.02.2016 privind aprobarea execuţiei bugetului local aferente trimestrului III al anului 2015

Hotărârea nr. 17 din 29.02.2016 privind aprobarea scutirilor şi facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale şi a procedurilor de acordare a acestora pe raza oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 18 din 29.02.2016 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale

Hotărârea nr. 19 din 29.02.2016 privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea Generală a S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Hotărârea nr. 20 din 29.02.2016 privind actualizarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Hotărârea nr. 21 din 29.02.2016 privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la contractul de cesiune nr. 9016 din 20.09.2012 şi a actului adiţional nr. 2 la contractul de cesiune nr. 9017 din 20.09.2012

Hotărârea nr. 22 din 29.02.2016 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2016

Hotărârea nr. 23 din 29.02.2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale

Hotărârea nr. 24 din 29.02.2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pe nul 2016

Hotărârea nr. 25 din 222.03.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 26 din 22.03.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Nădlac din 22.03.2016

Hotărârea nr. 27 din 22.03.2016 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Nădlac din 29.02.2016

Hotărârea nr. 28 din 22.03.2016 privind aprobarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac

Hotărârea nr. 29 din 22.03.2016 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor şi pentru realizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 30 din 22.03.2016 privind aprobarea Planului de reparaţii şi investiţii pe anul 2016 pe domeniul public al Oraşului Nădlac concesionat Companiei de Apă S.A., care se realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare)

Hotărârea nr. 31 din 22.03.2016 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a orașului Nădlac pentru perioada 2014-2020

Hotărârea nr. 32 din 22.03.2016 privind modificarea organigramei Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac și a statului de funcții

Hotărârea nr. 33 din 22.03.2016 privind alocarea unei sume din bugetul local pe anul 2016 Clubului sportiv de drept public ,, VICTORIA ” NĂDLAC

Hotărârea nr. 34 din 22.03.2016 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Liga Județeană a Pensionarilor Arad- Clubul pensionarilor Nădlac, în vederea acoperirii cheltuielilor de întreținere și funcționare a spațiului situat în orașul Nădlac, str. George Coșbuc, nr.62

Hotărârea nr. 35 din 22.03.2016 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac și Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic

Hotărârea nr. 36 din 22.03.2016 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace

Hotărârea nr. 37 din 22.03.2016 privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general actualizat pentru investiția ˝Reabilitarea trotuarelor și parcărilor- zona centrală˝

Hotărârea nr. 38 din 22.03.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112/23.07.2004

Hotărârea nr. 39 din 22.03.2016 privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de 1030 mp, parcela cu nr. cad. 306449, evidenţiată în CF nr. 306449 Nădlac, dnei Vlaș Susana și dlui Vlaș Iosif

Hotărârea nr. 40 din 22.03.2016 privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Orașului Nădlac și  introducerii în circuitul funciar a unor parcele

Hotărârea nr. 41 din 22.04.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 22.04.2016

Hotărârea nr. 42 din 22.04.2016 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 22.03.2016

Hotărârea nr. 43 din 22.04.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui BALINT IOAN IAROSLAV, membru al Partidului Social Democrat

Hotărârea nr. 44 din 22.04.2016 privind modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor consilierilor

Hotărârea nr. 45 din 22.04.2016 privind validarea  mandatului de consilier local al d-lui CUBINEȚ IOAN, membru al Partidului Social Democrat

Hotărârea nr. 46 din 22.04.2016 privind reorganizarea  unei comisii  de specialitate a Consiliului Local Nădlac

Hotărârea nr. 47 din 22.04.2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea strategiei judeţene a serviciilor sociale la nivel local pentru anul 2016

Hotărârea nr. 48 din 22.04.2016 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Nădlac Mgr. Maria Hrklova

Hotărârea nr. 49 din 22.04.2016 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Nădlac artistei Mirabela Dauer

Hotărârea nr. 50 din 22.04.2016 privind modificarea organigramei Clubului sportiv « Victoria » Nădlac

Hotărârea nr. 51 din 22.04.2016 privind acordarea unui mandat reprezentantului oraşului Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad

Hotărârea nr. 52 din 22.04.2016 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 326 mp, parcela cu nr. cad. 307278, evidenţiată în CF nr. 307278 Nădlac, teren situat  în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 25, jud. Arad, dnei Ilieș Ioana-Dorina şi dlui Ilieș Ioan, domiciliați în orașul Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 25, jud. Arad

Hotărârea nr. 53 din 22.04.2016 privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul privat al oraşului Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 54 din 16.05.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 16.05.2016

Hotărârea nr. 55 din 16.05.2016 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 22.04.2016

Hotărârea nr. 56 din 26.05.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 26.05.2016

Hotărârea nr. 57 din 26.05.2016 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 16.05.2016

Hotărârea nr. 58 din 26.05.2016 privind încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2015

Hotărârea nr. 59 din 26.05.2016 privind aprobarea execuției bugetului local aferente trimestrului I al anului 2016

Hotărârea nr. 60 din 26.05.2016 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2016

Hotărârea nr. 61 din 26.05.2016 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri proprietatea Asociației Diakonia Evanghelică Nădlac

Hotărârea nr. 62 din 26.05.2016 privind aprobarea preluării de la Agenția Națională pentru Locuințe a obiectivului de  investiții situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc nr. 54, jud. Arad, cu 16 u.l., P+3E

Hotărârea nr. 63 din 26.05.2016 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, reprezentat de Inspectoratul Școlar Județean Arad, a parcelelor nr. top. 3001/1, 3001/2, 3001/3, evidențiate în CF nr. 303645 Nădlac ( CF vechi 10582 Nădlac ), în vederea realizării obiectivului de investiții construire ”Grădiniță cu program normal cu 4 săli de grupă, Nădlac, județul Arad”

Hotărârea nr. 64 din 26.05.2016 privind constituirea orașului Nădlac ca parte civilă în dosarul penal nr.1327/P/2016

Hotărârea nr. 65 din 26.05.2016 privind rectificarea suprafeței parcelei nr.top.13122/2/1/1, evidențiată în CF nr.304731 Nădlac ( Nr. CF vechi 9401 Nădlac )

Hotărârea nr. 66 din 26.05.2016 privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 67 din 26.05.2016 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare

Hotărârea nr. 68 din 26.05.2016 privind aprobarea cotei de consum lunar de carburanți pentru autoturismele din dotarea Orașului Nădlac

Hotărârea nr. 69 din 26.05.2016 privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general actualizat pentru investiția ˝REABILITAREA REȚELEI DE DRUMURI – PROGRAM LOCAL˝

Hotărârea nr. 70 din 17.06.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 17.06.2016

Hotărârea nr. 71 din 17.06.2016 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 26.05.2016

Hotărârea nr. 72 din 17.06.2016 privind însușirea soluției tehnice propuse prin dispoziția de șantier referitor la proiectul „Reabilitarea rețelei de străzi în orașul Nădlac”

Hotărârea nr. 73 din 17.06.2016 privind opinia Consiliului local Nădlac față de situația litigioasă cu S.C. SZEVIEP INTERNATIONAL S.R.L. referitor la proiectul ”Campus școlar- Grup Școlar J. G. Tajovsky”

Hotărârea nr. 1 din 25.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali

Hotărârea nr. 2 din 25.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi

Hotărârea nr. 3 din 25.06.2016 privind constituirea legală a Consiliului Local al Oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 4 din 25.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 5 din 25.06.2016 privind alegerea viceprimarului oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 6 din 25.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nădlac

Hotărârea nr. 74 din 30.06.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.06.2016

Hotărârea nr. 75 din 30.06.2016 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 17.06.2016

Hotărârea nr. 76 din 30.06.2016 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de constituire a Consiliului local Nădlac din data de 25.06.2016

Hotărârea nr. 77 din 30.06.2016 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2016

Hotărârea nr. 78 din 30.06.2016 privind mandatarea primarului orașului Nădlac în vederea numirii unei comisii, precum și în vederea semnării contractului de închiriere care se va încheia cu Biserica ortodoxă Nădlac

Hotărârea nr. 79 din 22.07.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 22.07.2016

Hotărârea nr. 80 din 22.07.2016 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 30.06.2016

Hotărârea nr. 81 din 22.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky

Hotărârea nr. 82 din 22.07.2016 privind mandatarea primarului orașului Nădlac în vederea participării, votării, semnării documentelor adoptate de către Asociația Grupul de Acțiune Locală „LUNCA MUREȘULUI DE JOS˝

Hotărârea nr. 83 din 22.07.2016 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 84 din 22.07.2016 privind  aprobarea Actului Constitutiv, a Statutului și a actelor adiționale la acestea al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Hotărârea nr. 85 din 22.07.2016 privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în oraşul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr.304730 Nădlac, CF nr.302417 Nădlac, CF nr.304735 Nădlac, CF nr.304705 Nădlac, CF nr.304734 Nădlac, CF nr.304731 Nădlac

Hotărârea nr. 86 din 22.07.2016 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, la care orașul Nădlac este membru asociat

Hotărârea nr. 87 din 22.07.2016 privind aprobarea listei solicitanților de locuințe construite în regim A.N.L., care au acces la locuință prin îndeplinirea prevederilor pct. A din criterii” și a ”listei solicitanților de locuințe construite în regim A.N.L., care nu au acces la locuință

Hotărârea nr. 88 din 22.07.2016 privind aprobarea prelungirii termenului pentru începerea construirii locuinţei  proprietate personală, care urmează a fi edificată pe terenul atribuit în folosinţă gratuită  dnei Socală Petronela şi dlui Socală Claudiu-Marius

Hotărârea nr. 89 din 22.07.2016 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 905 mp, parcela cu nr. cad.  302205, evidenţiată în CF nr. 302205 Nădlac, teren situat  în oraşul Nădlac, str. Abatorului nr. 16, jud. Arad, dnei Manolache Nela, domiciliată în orașul Nădlac, str. Abatorului nr. 16, jud. Arad

Hotărârea nr. 90 din 22.07.2016 privind aprobarea realizării investiției ˝REABILITAREA REȚELEI DE DRUMURI – PROGRAM LOCAL˝ în 2 etape

Hotărârea nr. 91 din 22.07.2016 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2016

Hotărârea nr. 92 din 22.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțării nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al Orașului Nădlac pentru activităţi nonprofit de interes local

Hotărârea nr. 93 din 22.07.2016 privind aprobarea dării în folosință gratuită a terenului evidențiat în CF nr. 302201 Nădlac, parcela nr. cad.302201, în suprafață de 991 mp, către Comunitatea Cultului Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică Nădlac

Hotărârea nr. 104 din 15.09.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 15.09.2016

Hotărârea nr. 105 din 15.09.2016 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 23.08.2016

Hotărârea nr. 106 din 15.09.2016 privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 52642 ”Campus școlar- Grup Școlar J. G. Tajovsky” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Hotărârea nr. 107 din 15.09.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2016

Hotărârea nr. 108 din 27.09.2016 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 109 din 27.09.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 27.09.2016

Hotărârea nr. 110 din 27.09.2016 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 15.09.2016

Hotărârea nr. 111 din 27.09.2016 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a parcelei cu nr. cad.304582, evidențiată în CF nr.304582 Nădlac și a parcelei nr. cad.304583, evidențiată în CF nr.304583 Nădlac

Hotărârea nr. 112 din 27.09.2016 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare

Hotărârea nr. 113 din 27.09.2016 privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a Orașului Nădlac și introducerii în circuitul funciar a parcelei nr. top.11960

Hotărârea nr. 114 din 27.09.2016 privind introducerea în circuit funciar a unor imobile, respectiv str. Victoriei- 3784 mp și baltă- 2802 mp

Hotărârea nr. 115 din 27.09.2016 privind aprobarea documentației cadastrale pentru apartamentare bloc de locuințe, situat în orașul Nădlac, str. G. Coșbuc, nr.54, parcela nr. cad.305290-C1, evidențiată în CF nr.305290 Nădlac

Hotărârea nr. 116 din 27.09.2016 privind aprobarea listei de prioritate pentru acordarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii și a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Nădlac, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Hotărârea nr. 117 din 27.09.2016 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad- zona oraș Nădlac

Hotărârea nr. 118 din 27.09.2016 privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al orașului Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. precum și trecerea unor bunuri din domeniul public al oraşului Nădlac în domeniul privat al acestuia, în vederea casării

Hotărârea nr. 119 din 27.09.2016 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare

Hotărârea nr. 120 din 27.09.2016 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2016

Hotărârea nr. 121 din 11.10.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 11.10.2016

Hotărârea nr. 122 din 11.10.2016 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.09.2016

Hotărârea nr. 123 din 11.10.2016 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Nădlac d-lui Andrej  Kiska, Preşedintele Republicii Slovace

Hotărârea nr. 124 din 25.10.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 25.10.2016

Hotărârea nr. 125 din 25.10.2016 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 11.10.2016

Hotărârea nr. 126 din 28.10.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 28.10.2016

Hotărârea nr. 127 din 28.10.2016 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 25.10.2016

Hotărârea nr. 128 din 28.10.2016 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2016

Hotărârea nr. 129 din 28.10.2016 privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului II al anului 2016

Hotărârea nr. 130 din 28.10.2016 privind aprobarea reproiectării    obiectivului ”Campus școlar- Grup Școlar J. G. Tajovsky” cod SMIS 52642

Hotărârea nr. 131 din 28.10.2016 privind aprobarea repartizării unei finanțări nerambursabile alocată din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac pentru activități nonprofit de interes local în anul 2016

Hotărârea nr. 132 din 28.10.2016 privind rectificarea suprafeței parcelei nr.cad.205, Ps570/1, evidențiată în CF nr.307987 Nădlac ( Nr. CF vechi 9978 Nădlac )

Hotărârea nr. 133 din 28.10.2016 privind rectificarea suprafeței parcelei nr.top.3001/1, 3001/2, 3001/3, evidențiată în CF nr.303645 Nădlac ( Nr. CF vechi 10582 Nădlac)

Hotărârea nr. 134 din 28.10.2016 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 921 mp, parcela cu nr. cad.   306410, evidenţiată în CF nr. 306410 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac, str. Abatorului nr. 5 jud. Arad, dlui Bagyinszki Pavel, cu domiciliul  în oraşul Nădlac, str. Abatorului nr. 5, jud. Arad

Hotărârea nr. 135 din 28.10.2016 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.7624 din 29.07.2014, încheiat între Orașul Nădlac și S.C. Amromco Energy S.R.L.

Hotărârea nr. 136 din 28.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al orașului Nădlac în Adunarea generală a acționarilor S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

Hotărârea nr. 137 din 28.11.2016 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.11.2016

Hotărârea nr. 138 din 28.11.2016 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.10.2016

Hotărârea nr. 139 din 28.11.2016 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2016

Hotărârea nr. 140 din 28.11.2016 privind raprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului II al anului 2016

Hotărârea nr. 141 din 28.11.2016 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de S.C. SUNTECH S.R.L.

Hotărârea nr. 142 din 28.11.2016 privind emiterea unui acord de principiu cu privire la demararea cumpărării unor terenuri situate în intravilanul orașului Nădlac, proprietatea persoanelor fizice

Hotărârea nr. 143 din 28.11.2016 privind transformarea unui post din cadrul Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac

Hotărârea nr. 144 din 28.11.2016 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare

Hotărârea nr. 145 din 28.11.2016 privind numirea comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare, precum și stabilirea limitelor competenței acesteia

Hotărârea nr. 146 din 28.11.2016 privind modificarea organigramei Consiliului local al orașului Nădlac și a statului de funcţii

Hotărârea nr. 147 din 28.11.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017

Hotărârea nr. 148 din 28.11.2016 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului de transport (autobuz), număr inventar 2068

Hotărârea nr. 149 din 28.11.2016 privind aprobarea cesionării drepturilor şi obligaţiilor asumate conform contractului de concesiune FN din 01.06.2006 încheiat cu S.C. Petrom Nădlac S.R.L. către OMV Petrom Marketing S.R.L. și modificarea obiectului contractului

Hotărârea nr. 150 din 21.12.2016 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 21.12.2016

Hotărârea nr. 151 din 21.12.2016 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 28.11.2016

Hotărârea nr. 152 din 21.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pe anul 2016

Hotărârea nr. 153 din 29.12.2016 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 154 din 29.12.2016 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 29.12.2016

Hotărârea nr. 155 din 29.12.2016 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 21.12.2016

Hotărârea nr. 156 din 29.12.2016 privind aprobarea nivelurilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum și a amenzilor aplicabile pentru anul 2017

Hotărârea nr. 157 din 29.12.2016 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2017

Hotărârea nr. 158 din 29.12.2016 privind aprobarea tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere, precum și aprobarea taxelor speciale de colectat, încărcat, transportat și depozitat deșeuri menajere de la persoane fizice pentru anul fiscal 2017

Hotărârea nr. 159 din 29.12.2016 privind rectificarea suprafeței situate în cvartalul cuprins între străzile: Lacului, Primăverii, dr. Martin Luther, L. Boor și rectificarea suprafeței parcelei nr. cad. 302179, evidențiată în CF nr. 302179 Nădlac

Hotărârea nr. 160 din 29.12.2016 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 161 din 29.12.2016 privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. 50/31.03.2009

Hotărârea nr. 162 din 29.12.2016 privind aprobarea documentației pentru investiția „Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac, faza D.A.L.I.”

Sari la conținut