Hotărâri din anul 2017

Hotărârea nr. 1 din 31.01.2017 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 31.01.2017

Hotărârea nr. 2 din 31.01.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din 29.12.2016

Hotărârea nr. 3 din 31.01.2017 privind aprobarea reevaluării patrimoniului unității administrativ-teritoriale Nădlac

Hotărârea nr. 4 din 31.01.2017 privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor orașului Nădlac

Hotărârea nr. 5 din 31.01.2017 privind rectificarea suprafeței parcelei nr. top. 13691/119 evidențiată în CF nr. 308012 Nădlac

Hotărârea nr. 6 din 31.01.2017 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac

Hotărârea nr. 7 din 31.01.2017 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acord Document de Poziție, prind modul de implementare al proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad”

Hotărârea nr. 8 din 31.01.2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori din județul Arad – Zona 1

Hotărârea nr. 9 din 31.01.2017 privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Nădlac în A.G.A. la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

Hotărârea nr. 10 din 31.01.2017 privind aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare

Hotărârea nr. 11 din 31.01.2017 privind alegerea Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Victoria Nădlac

Hotărârea nr. 12 din 31.01.2017 privind aprobarea cotei de consum lunar de carburanți pentru autoturismele din dotarea orașului Nădlac

Hotărârea nr. 13 din 09.02.2017 privind aprobarea ordinei de zi  a ședinței extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 09.02.2017

Hotărârea nr. 14 din 09.02.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 31.01.2017

Hotărârea nr. 15 din 09.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției pentru investiția „Reabilitare de străzi din orașul Nădlac”, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 31.12.2016 și valoarea rest de executat

Hotărârea nr. 16 din 09.02.2017 privind aprobarea documentației pentru investiția „Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac, faza D.A.L.I.”

Hotărârea nr. 17 din 28.02.2017 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi  a ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 28.02.2017

Hotărârea nr. 18 din 28.02.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 09.02.2017

Hotărârea nr. 19 din 28.02.2017 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii 46/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 20 din 28.02.2017 privind stabilirea chiriei lunare pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Hotărârea nr. 21 din 28.02.2017 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Josef Gregor Tajovsky Nădlac

Hotărârea nr. 22 din 09.03.2017 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi  a ședinței extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 09.03.2017

Hotărârea nr. 23 din 09.03.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 28.02.2017

Hotărârea nr. 24 din 09.03.2017 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile între orașul Nădlac și Parohia Ortodoxă Română Nădlac

Hotărârea nr. 25 din 09.03.2017 privind aprobarea participării la licitația publică având ca obiect achiziția unui imobil

Hotărârea nr. 26 din 09.03.2017 privind modificarea tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere, precum și modificarea taxelor speciale de colectat, încărcat, transportat și depozitat deșeuri menajere de la persoane fizice

Hotărârea nr. 27 din 09.03.2017 privind reprezentarea intereselor orașului Nădlac în Dosar nr. 7881/2/2016 aflat pe rolul Curții de Apel București, de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș

Hotărârea nr. 28 din 09.03.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Nădlac

Hotărârea nr. 29 din 28.03.2017 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi  a ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 28.03.2017

Hotărârea nr. 30 din 28.03.2017 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi  a ședinței extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 09.03.2017

Hotărârea nr. 31 din 09.03.2017 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 32 din 09.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pe anul 2017

Hotărârea nr. 33 din 09.03.2017 privind participarea orașului Nădlac în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace

Hotărârea nr. 34 din 09.03.2017 privind participarea orașului Nădlac în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac și Liceul Teoretic Josef Gregor Tajovsky Nădlac în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic

Hotărârea nr. 35 din 09.03.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2017

Hotărârea nr. 36 din 24.04.2017 privind alegerea președintelui de ședințe

Hotărârea nr. 37 din 24.04.2017 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi  a ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 24.04.2017

Hotărârea nr. 38 din 24.04.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 28.03.2017

Hotărârea nr. 39 din 24.04.2017 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară  a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum și a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2018 + Anexa

Hotărârea nr. 40 din 24.04.2017 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2018 + Anexa

Hotărârea nr. 41 din 24.04.2017 privind aprobarea tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere pentru persoane juridice, precum și aprobarea taxelor speciale de colectat, încărcat, transportat și depozitat deșeuri menajere de la persoane fizice pentru anul fiscal 2018

Hotărârea nr. 42 din 24.04.2017 privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi (alei/intrări) din orașul Nădlac

Hotărârea nr. 43 din 24.04.2017 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 5092/2005

Hotărârea nr. 44 din 24.04.2017 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 909 mp, parcela cu nr. cad. 302250, evidențiată în CF 302250 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr. 11, jud. Arad, d-nei Vesa Anne Maria și d-lui Vesa Ioan

Hotărârea nr. 45 din 24.04.2017 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 911 mp, parcela cu nr. cad. 302247, evidențiată în CF 302247 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr. 5, jud. Arad, d-nei Sârca Ana și d-lui Sârca Ioan-Emil

Hotărârea nr. 46 din 24.04.2017 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 469 mp, parcela cu nr. cad. 302253, evidențiată în CF 302253 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr. 15, jud. Arad, d-nei Toszeczki Ana

Hotărârea nr. 47 din 11.05.2017 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi  a ședinței extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 11.05.2017

Hotărârea nr. 48 din 11.05.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 24.04.2017

Hotărârea nr. 49 din 11.05.2017 privind acordarea unui mandat general reprezentanților orașului Nădlac în vederea semnării actelor notariale

Hotărârea nr. 50 din 11.05.2017 privind aprobarea ordinei de zi  a ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 23.05.2017

Hotărârea nr. 51 din 11.05.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 11.05.2017

Hotărârea nr. 52 din 23.05.2017 privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 53 din 23.05.2017 privind stabilirea zilelor orașului Nădlac

Hotărârea nr. 54 din 23.05.2017 privind rectificarea suprafeței parcelei cu nr. cad 302124, evidențiată în CF nr. 302124 Nădlac, situată în intravilanul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 55 din 23.05.2017 privind retragerea din calitate de membru al Asociației Orașelor din România

Hotărârea nr. 56 din 23.05.2017 privind respingerea plângerii prealabile împotriva HCL 124/21.09.2010, formulată de Karkuș Cristian Alin, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 126

Hotărârea nr. 57 din 23.05.2017 privind constituirea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac, conform Ordinului nr. 96/2016

Hotărârea nr. 58 din 23.05.2017 privind aprobarea participării orașului Nădlac în cadrul Programului INTERREG V – A România-Ungaria, Axa Prioritară 5. Îmbunătățirea riscurilor și gestionării dezastrelor, Prioritatea de investiții 5/b, cu proiectul cu titlul „Joint measures to improve risk-prevention and disaster management in the cross-border area of Nădlac – Pecica – Battonya” și aprobarea cofinanțării acestuia 

Hotărârea nr. 59 din 23.05.2017 privind alocarea sumei de 325.000 lei din bugetul local pe anul 2017 Clubului Sportiv de drept public Victoria Nădlac

Hotărârea nr. 60 din 23.05.2017 privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al orașului Nădlac pentru activități nonprofit de interes local în anul 2017

Hotărârea nr. 61 din 23.05.2017 privind încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2016

Hotărârea nr. 62 din 23.05.2017 privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al orașului Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Hotărârea nr. 63 din 28.06.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.06.2017

Hotărârea nr. 64 din 28.06.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 23.05.2017

Hotărârea nr. 65 din 28.06.2017 privind aprobarea documentației cadastrale  pentru apartamentare imobil, situat în orașul Nădlac, str. George Enescu, nr.74, parcela nr. cad.301949-C1, evidenţiată în CF nr. 301949 Nădlac

Hotărârea nr. 66 din 28.06.2017 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.4.625/08.08.2001, încheiat între oraşul Nădlac şi SC Milsor Disco Parc SRL.

Hotărârea nr. 67 din 28.06.2017 privind stabilirea chiriei lunare pentru locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, situate în oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Hotărârea nr. 68 din 28.06.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

Hotărârea nr. 69 din 28.06.2017 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 898 mp, parcela cu nr. cad.   306406, evidenţiată în CF nr. 306406 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac, str. Abatorului nr. 15 jud. Arad, dlui Bagyinszki Pavel, cu domiciliul  în oraşul Nădlac, str. Abatorului nr. 5, jud. Arad

Hotărârea nr. 70 din 28.06.2017 privind aprobarea atribuirii de denumire unei străzi(alei/intrări)din oraşul Nădlac

Hotărârea nr. 71 din 28.06.2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2017

Hotărârea nr. 72 din 28.06.2017 privind desemnarea dlui Roszkos Ioan în funcția de șef serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac

Hotărârea nr. 73 din 28.06.2017 privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 302001 Nădlac, CF nr. 307276 Nădlac

Hotărârea nr. 74 din 28.06.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție- Reabilitare iluminat public orașul Nădlac

Hotărârea nr. 75 din 28.06.2017 privind desemnarea reprezentantului care va face parte din comisia de concurs, în calitate de observator, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

Hotărârea nr. 76 din 28.06.2017 privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. aferent pentru Zona mixta functiuni industriale cu specific agricol, servicii, depozitare-Zona groapa de gunoi Nadlac

Hotărârea nr. 77 din 28.06.2017 privind aprobarea Planului de reparații și investiţii pe anul 2017 pe domeniul public al Oraşului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare)

Hotărârea nr. 78 din 28.06.2017 privind aprobarea  programului de lucrări edilitar-gospodărești, reparații și dotări finanțate din bugetul local pentru anul 2017

Hotărârea nr. 79 din 24.07.2017 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 80 din 24.07.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 24.07.2017

Hotărârea nr. 81 din 24.07.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.06.2017

Hotărârea nr. 82 din 24.07.2017 privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2017

Hotărârea nr. 83 din 24.07.2017 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 84 din 24.07.2017 privind stabilirea indemnizației de ședință care se acordă membrilor Consiliului Local Nădlac

Hotărârea nr. 85 din 24.07.2017 privind aprobarea efectuării auditului financiar economic asupra proiectului privind obiectivul”Campus Școlar- Grup Școlar J.G.Tajovsky”

Hotărârea nr. 86 din 24.07.2017 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1756 mp, parcela cu nr. cad.304790, evidențiată în CF nr.304790 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.6, județul Arad, dnei Curteanu Maria, domiciliată în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazu, nr.56, județul Arad

Hotărârea nr. 87 din 24.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru continuarea obiectivului de investiție  CAMPUS ŞCOLAR – GRUP ŞCOLAR ˝J.G.TAJOVSKY”,  precum și a proiectului refacere cămin internat și comasare cu cantină

Hotărârea nr. 88 din 24.07.2017 privind aprobarea comasării loturilor unor imobile situate în intravilanul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 89 din 24.07.2017 privind aprobarea comasării unor loturi situate în intravilanul orașului Nădlac,  evidențiate în CF nr. 303050 Nădlac, CF nr. 303053 Nădlac, CF 303051 Nădlac, precum și rectificarea suprafetei parcelei rezultate după comasare

Hotărârea nr. 90 din 24.07.2017 privind desființarea activității Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac, serviciu din subordinea Consiliului Local al orașului Nădlac

Hotărârea nr. 91 din 24.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Nădlac + Anexa 1 + Anexa 2

Hotărârea nr. 92 din 08.08.2017 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 93 din 08.08.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 08.08.2017

Hotărârea nr. 94 din 08.08.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 24.07.2017

Hotărârea nr. 95 din 08.08.2017 privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al Orașului Nădlac a proiectului POIM 2014-2020 „Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Arad.”

Hotărârea nr. 96 din 08.08.2017 privind aprobarea proiectului cu denumirea „Realizare acces dig strada Victoriei, oraș Nădlac”, faza P.Th+ D.D.E., precum și a devizului general

Hotărârea nr. 97 din 08.08.2017 privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă pe picior

Hotărârea nr. 98 din 08.08.2017 privind numirea reprezentantului Oraşului Nădlac în Adunarea Generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A

Hotărârea nr. 99 din 29.08.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 29.08.2017

Hotărârea nr. 100 din 29.08.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.08.2017

Hotărârea nr. 101 din 29.08.2017 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar și disponibilizării unor terenuri proprietatea privată a oraşului Nădlac Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nădlac

Hotărârea nr. 102 din 29.08.2017 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr.306793 Nădlac

Hotărârea nr. 103 din 29.08.2017 privind aprobarea vânzării prin licitație public a parcelelor evidențiate în CF nr.307295 Nădlac și CF nr.306793 Nădlac

Hotărârea nr. 104 din 12.09.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 12.09.2017

Hotărârea nr. 105 din 12.09.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.08.2017

Hotărârea nr. 106 din 12.09.2017 privind aprobarea introducerii în circuit funciar și disponibilizării unor terenuri proprietatea privată a oraşului Nădlac Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nădlac

Hotărârea nr. 107 din 12.09.2017 privind aprobarea proiectului cu denumirea „Reabilitare pistă de biciclete în orașul Nădlac, județul Arad”, faza P.T.+ D.E.+C.S., a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general

Hotărârea nr. 108 din 12.09.2017 privind aprobarea proiectului cu denumirea „Amenajare și reabilitare trotuare în orașul Nădlac”, faza P.T.+ D.E.+C.S., a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general

Hotărârea nr. 109 din 12.09.2017 privind aprobarea proiectului cu denumirea „Grădiniță cu program normal nr. 2 Nădlac județul Arad”-fonduri locale, faza P.T.+ D.E  și a devizului general

Hotărârea nr. 110 din 12.09.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 111 din 12.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pe anul 2017

Hotărârea nr. 112 din 12.09.2017 privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a orașului Nădlac a imobilului ( teren ), evidențiat în CF nr.301736 Nădlac

Hotărârea nr. 113 din 12.09.2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcții

Hotărârea nr. 114 din 12.09.2017 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 115 din 21.09.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 21.09.2017

Hotărârea nr. 116 din 21.09.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 12.09.2017

Hotărârea nr. 117 din 21.09.2017 privind modificarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al orașului Nădlac pentru activități nonprofit de interes local în anul 2017

Hotărârea nr. 118 din 21.09.2017 privind aprobarea proiectului cu denumirea Asfaltare străzi în orașul Nădlac, str.1 Decembrie, I.L. Caragiale, faza P.T.+D.E.+C.S., a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general

Hotărârea nr. 119 din 21.09.2017 privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  Programului Interreg V-A Romania-Hungary, Axa prioritară 6 Promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților), Prioritatea de investiții 11/b2, cu proiectul cu titlul ”Strengthen cooperation between Nadlac and Totkomlos among youth and seniors” şi aprobarea cofinanţării acestuia

Hotărârea nr. 120 din 21.09.2017 privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  Programului Interreg V-A Romania-Hungary, Axa prioritară 6 Promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților), Prioritatea de investiții 11/b1, cu proiectul cu titlul ”Improve cross-border cooperation between public institutions of Nadlac, Santana, Elek, Doboz” şi aprobarea cofinanţării acestuia

Hotărârea nr. 121 din 30.09.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei de îndată a Consiliului local din data de 30.09.2017

Hotărârea nr. 122 din 21.09.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 21.09.2017

Hotărârea nr. 123 din 21.09.2017 privind implementarea proiectului „Amenajare trotuare si parcari zona centrala, strada Nicolae Balcescu, orasul Nadlac”

Hotărârea nr. 124 din 19.10.2017 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 125 din 19.10.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 19.10.2017

Hotărârea nr. 126 din 19.10.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.09.2017

Hotărârea nr. 127 din 19.10.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pe anul 2017

Hotărârea nr. 128 din 19.10.2017 privind aprobarea contractului de comodat cu Sucursala Județeană a Asociației AAD-CAR Expresul-CFR București – Agenția Nădlac

Hotărârea nr. 129 din 19.10.2017 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a materialelor rezultate din înlocuirea învelitorii Bibliotecii orașului Nădlac și a casării unor mijloace fixe

Hotărârea nr. 130 din 19.10.2017 privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Nădlac

Hotărârea nr. 131 din 19.10.2017 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 132 din 19.10.2017 privind modificarea statului de funcții

Hotărârea nr. 133 din 19.10.2017 privind modificarea obiectului contractului de dare în administrare nr.1147/04.02.2016

Hotărârea nr. 134 din 19.10.2017 privind modificarea programului de lucrări edilitar-gospodărești, reparații și dotări finanțate din bugetul local pentru anul 2017

Hotărârea nr. 135 din 02.11.2017 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 136 din 02.11.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 02.11.2017

Hotărârea nr. 137 din 02.11.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 19.10.2017

Hotărârea nr. 138 din 02.11.2017 privind aprobarea preluării în domeniul public al orașului Nădlac a investiției Închidere depozite neconforme în județul Arad din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad

Hotărârea nr. 139 din 28.11.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.11.2017

Hotărârea nr. 140 din 28.11.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 02.11.2017

Hotărârea nr. 141 din 28.11.2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcții

Hotărârea nr. 142 din 28.11.2017 privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al Orașului Nădlac în Dosar nr.5922/108/2017 de către Cabinetul de Avocat BALASOIU VICTOR MIHAI

Hotărârea nr. 143 din 28.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pe anul 2017

Hotărârea nr. 144 din 28.11.2017 privind actualizarea proiectului cu denumirea „Reabilitare pistă de biciclete în orașul Nădlac, județul Arad”, faza P.T.+ D.E.+C.S., a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general

Hotărârea nr. 145 din 28.11.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului  Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac

Hotărârea nr. 146 din 28.11.2017 privind aprobarea trecerii terenului situat în orașul Nădlac, str. Victoriei, nr.43, jud. Arad, evidențiat în CF nr.301744 Nădlac, din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Nădlac

Hotărârea nr. 147 din 28.11.2017 privind modificarea  Planului de Investiţii şi Reparaţii pe anul 2017, pe domeniul public local al oraşului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare)

Hotărârea nr. 148 din 28.11.2017 privind privind aprobarea listei cuprinzând persoanele fizice care au promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobile

Hotărârea nr. 149 din 28.11.2017 privind aprobarea documentației cadastrale  pentru apartamentare imobil, situat în orașul Nădlac, str. George Cosbuc, nr.62, ap. 1, parcela nr. cad.300184-C1-U2, evidenţiată în CF nr. 300184-C1-U2 Nădlac

Hotărârea nr. 150 din 28.11.2017 privind aprobarea completării inventarului terenurilor din domeniul privat al oraşului Nădlac, care se pot atribui în baza Legii nr. 15/2003

Hotărârea nr. 151 din 04.12.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.11.2017

Hotărârea nr. 152 din 04.12.2017 privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. pentru Zona de depozitare şi producţie agricolă „ Spaţii depozitare cereale, utilaje agricole – hale şi silozuri”

Hotărârea nr. 153 din 04.12.2017 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 18.12.2017

Hotărârea nr. 154 din 18.12.2017 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2017

Hotărârea nr. 155 din 20.12.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei de îndată a Consiliului local din data de 20.12.2017

Hotărârea nr. 156 din 20.12.2017 privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2017

Hotărârea nr. 157 din 28.12.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.12.2017

Hotărârea nr. 158 din 28.12.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.11.2017

Hotărârea nr. 159 din 28.12.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 04.12.2017

Hotărârea nr. 160 din 28.12.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 18.12.2017

Hotărârea nr. 161 din 28.12.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 20.12.2017

Hotărârea nr. 162 din 28.12.2017 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 163 din 28.12.2017 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar și trecerea în domeniul privat al orașului Nădlac a unui teren

Hotărârea nr. 164 din 28.12.2017 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare

Hotărârea nr. 165 din 28.12.2017 aprobarea prelungirii, la cerere, a contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.56/30.03.2004, referitor la folosinţa unor terenuri proprietatea Statului Român şi proprietatea privată a oraşului, terenuri ocupate de către deţinătorii de garaje, proprietatea persoanelor fizice şi juridice

Hotărârea nr. 166 din 28.12.2017 privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Nădlac în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad

Hotărârea nr. 167 din 28.12.2017 privind modificarea tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deşeuri menajere pentru persoane juridice, precum și a taxei speciale de colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajare de la persoane fizice pentru anul fiscal 2018

Hotărârea nr. 168 din 28.12.2017 privind aprobarea tarifului  facturat pentru perioada 23.04.2018-31.12.2018 de către RETIM ECOLOGIC  SERVICE S.A. și plătit de către utilizatori pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al Deșeurilor Municipale

Hotărârea nr. 169 din 28.12.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele fizice şi juridice pentru perioada 23.04.2018-30.12.2018

Hotărârea nr. 170 din 28.12.2017 privind alegerea Consiliului de Administrație la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac

Hotărârea nr. 171 din 28.12.2017 privind modificarea statului de funcții

Hotărârea nr. 172 din 28.12.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 173 din 28.12.2017 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent pentru Zona mixtă funcțiuni industriale cu specific agricol, servicii, depozitare-Zona groapa de gunoi Nădlac

Hotărârea nr. 174 din 28.12.2017 privind atribuirea unei suprafeţe din parcela cu nr. top. 13691/33, evidenţiată  în  CF nr. 305462 Nădlac (Nr. CF vechi 2201), în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală,  dnei Herdeuț Anamaria şi dlui Herdeuț Adrian

Hotărârea nr. 175 din 28.12.2017 privind constatarea  închiderii activității  financiar-contabile al Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a Copiilor Nădlac

Hotărârea nr. 176 din 28.12.2017 privind trecerea din domeniul public al orașului Nădlac în domeniul privat al acestuia  imobilului evidențiat în CF nr.303667 Nădlac

Sari la conținut