Hotărâri din anul 2024

Hotărârea nr. 1 din 05.01.2024 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 05.01.2024

Hotărârea nr. 2 din 05.01.2024 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac

Hotărârea nr. 3 din 05.01.2024 privind aacoperirea definitivă din excedentul bugetului local din anii precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2023

Hotărârea nr. 4 din 26.01.2024 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 26.01.2024

Hotărârea nr. 5 din 26.01.2024 privind aprobarea participării Oraşului Nădlac în cadrul  Programului Interreg V-A Romania-Hungary 2021-2027, Prioritatea 2 – COOPERARE PENTRU O ZONĂ TRANSFRONTALIERĂ MAI SOCIALĂ ȘI MAI COEZIVĂ, SO4.6. Consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială, cu proiectul cu titlul    Tourism revitalization in cross-border area Nadlac-Totkomlos” şi aprobarea cofinanţării acestuiaorganizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlacorganizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac

Hotărârea nr. 6 din 30.01.2024 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 30.01.2024

Hotărârea nr. 7  din 30.01.2024 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.12.2023

Hotărârea nr. 8 din 30.01.2024 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 05.01.2024

Hotărârea nr. 9 din 30.01.2024 privind modificarea indemnizaţiilor personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac

Hotărârea nr. 10 din 30.01.2024 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferent anului 2024 la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Hotărârea nr. 11 din 30.01.2024 privind aprobarea aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 12 din 30.01.2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.71 din 30.05.2023

Hotărârea nr. 13 din 30.01.2024 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad – Operarea Depozitului de deșeuri nepericuloase Arad, componenta eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale reziduale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum, a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor si a deșeurilor ce nu pot fi valorificate din deșeurile voluminoase, deșeurile textile și deșeurile provenite de la evenimente la depozitul  de deşeuri nepericuloase din Aria Delegării

Hotărârea nr. 14 din 30.01.2024 privind aprobarea proiectului cu denumirea „Amenajare centru de colectare prin aport voluntar în oraș Nădlac, jud. Arad”, faza D.T.A.C.+P.T. și a devizului general

Hotărârea nr. 15 din 30.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Revitalizarea turismului în zona transfrontalieră Nădlac-Totkomlos”

Hotărârea nr. 16 din 30.01.2024 privind trecerea în domeniul public al UAT Nădlac a noii  infrastructuri (inventariate) ”Stație de epurare nouă Nădlac” rezultate în urma finalizării investiției CL 11- ca și bunuri de retur și a predării acestor bunuri în concesiunea Companiei de Apă Arad S.A.

Sari la conținut