Aprobare impozite şi taxe

TAXE ȘI IMPOZITE APROBATE PENTRU ANUL 2024

Hotărârea nr. 18 din 08.02.2024 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2024

UZNESENIEČ.18 zo dňa 08.02.2024 ohľadom upravenia Uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 174/27.12.2023

Hotărârea nr. 175 din 27.12.2023 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2024

UZNESENIEČ.175 zo dňa 27.12.2023 ohľadom schválenia špeciálnych poplatkov , uplatniteľných  vo fiškálnom roku  2024

Hotărârea nr. 174 din 27.12.2023 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2024

UZNESENIEČ.174 zo dňa 27.12.2023 ohľadom schválenia úrovne zdaniteľných hodnôt, miestných daní a poplatkov a iných podobných poplatkov, poplatkov za dočasné obsadzovanie verejných/súkromných  priestranstiev mesta Nadlak,ako i pokút  uplatniteľných  vo fiškálnom roku  2024

TAXE ȘI IMPOZITE APROBATE PENTRU ANUL 2023

Hotărârea nr. 163 din 27.12.2022 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2023

Hotărârea nr. 164 din 27.12.2022 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2023

UZNESENIEČ.163 zo dňa 27.12.2022 ohľadom schválenia úrovne zdaniteľných hodnôt , miestných daní a poplatkov ako i iných príslušných poplatkov a pridaných poplatkov, poplatkov za dočasné užívanie verejných / súkromných priestranstiev mesta Nadlak , ako i pokút uplatniteľných  vo fiškálnom  roku  2023

UZNESENIEČ.164 zo dňa 27.12.2022 ohľadom schválenia špeciálnych poplatkov , uplatniteľných  vo fiškálnom roku  2023

TAXE ȘI IMPOZITE APROBATE PENTRU ANUL 2022

Hotărârea nr. 187 din 28.12.2021 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2022

Hotărârea nr. 188 din 28.12.2021 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2022

UZNESENIEČ.187 zo dňa 28.12.2021 ohľadom schválenia úrovne zdaniteľných hodnôt , miestných daní a poplatkov ako i iných príslušných poplatkov a pridaných poplatkov, poplatkov za dočasné užívanie verejných / súkromných priestranstiev mesta Nadlak , ako i pokút uplatniteľných  vo fiškálnom  roku  2022

UZNESENIEČ.188 zo dňa 28.12.2021 ohľadom schválenia špeciálnych poplatkov , uplatniteľných  vo fiškálnom roku  2022

TAXE ȘI IMPOZITE APROBATE PENTRU ANUL 2021

Hotărârea nr. 127 din 22.12.2020 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2021

UZNESENIEČ.127 zo dňa 22.12.2020 ohľadom schválenia úrovne zdaniteľných hodnôt , miestných daní a poplatkov ako i iných príslušných poplatkov a pridaných poplatkov, poplatkov za dočasné užívanie verejných / súkromných priestranstiev mesta Nadlak , ako i pokút uplatniteľných  vo fiškálnom roku  2021

Nivelurile impozitelor și taxelor locale precum și limitele amenzilor care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Orașului Nădlac în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Z O Z N A M s hodnotami miestných daní a poplatkov , ako i rozsah stanovených pokút ,ktoré sa aktualizujú a upravujú Miestným zastupiteľstvom mesta Nadlak v rozpätí a podmienkach stanovených v kapitole č. IX zákona č. 227/2015 s ohľadom na Daňový zákonník, neskôr novelizovaný a doplnený

TAXELE  PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL ORAȘULUI NĂDLAC

POPLATKY  ZA DOČASNÉ UŽÍVANIE VEREJNÝCH/SÚKROMNÝCH PRIESTRANSTIEV V MESTE  NADLAK

TAXE SPECIALE APROBATE PENTRU ANUL 2021

Hotărârea nr. 128 din 22.12.2020 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2021

UZNESENIEČ.128 zo dňa 22.12.2020 ohľadom schválenia špeciálnych poplatkov, uplatniteľných vo fiškálnom roku 2021

TAXE SPECIALE pentru Piaţa Agroalimentară şi Piaţa Obor pentru anul fiscal 2021

ŠPECIÁLNE POPLATKY pre  agro-otravinársku tržnicu a tržnicu  Obor pre fiškálny rok 2021

TAXE SPECIALE – S.P.C.L.E.P.-STAREA CIVILĂ NADLAC

ŠPECIÁLNE POPLATKY PRE S.P.C.L.E.P.-MATRIČNÝ ÚRAD NADLAK

TAXE SPECIALE – URBANISM

ŠPECIÁLNE  POPLATKY– URBANISTIKA

Taxă de înregistrare a contractelor de arendare având ca obiect bunuri destinate exploatării agricole pentru anul fiscal 2021

Poplatok za  nájomné zmluvy , ohľadomvyužívania poľnohospodárskej pôdy  pre fiškálny rok  2021

Taxele serviciilor îndeplinite de Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac pe anul 2021

Poplatky za služby poskytnuté Dobrovoľným zborom pre núdzové situácie  v Nadlaku, na rok 2021

TAXE SPECIALE pentru anul 2021 destinate susţinerii finanţării cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului  Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac

ŠPECIÁLNE  POPLATKY na rok 2021, ktoré budú použité na financovanie  údržby a prevádzky  Dobrovoľného zboru pre núdzové situácie v Nadlaku

Taxe speciale de intocmire şi eliberare a unor documente înainte de termenul prevăzut de lege, aplicabile în activitatea compartimentului impozite și taxe pe anul 2021

Špeciálne poplatky na rok 2021, za predčasné vydanie určitých dokumentov (pred zákonnou lehotou), ktoré sú v kompetencii daňového oddelenia

Aprobare impozite şi taxe – 2014

Aprobare impozite şi taxe – 2015

Aprobare impozite și taxe – 2017

Aprobare impozite și taxe – 2018

Aprobare impozite și taxe – 2019

Aprobare impozite și taxe – 2020

Sari la conținut