Măsuri adoptate în cadrul ședinței ordinare a C.L.S.U Nădlac din data de 03.08.2020

HOTĂRÂREA Nr.__1__

din 03.08.2020

privind măsurile adoptate în cadrul ședinței ordinare a C.L.S.U Nădlac

 din data de 03.08.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență  Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 03.08.2020,

Având în vedere:

  • Prevederile art. 4, art. 5, art.6 din Hotărârea nr.37 din 31.07.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Arad
  • G. nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 ;
  • G. nr.476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19
  • Prevederile art.12, art. 24 din O.U.G nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modifcările și completările ulterioare
  • Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
  • Regulamentul Comitetului local pentru situații de urgență al orașului Nădlac, aprobat prin HCL nr.176/2004
  • că la nivelul UAT Nădlac, în prezent, nu sunt cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, ceea ce nu implică luarea unor măsuri de protecție extreme

În vederea prevenirii transmiterii virusului SARS – CoV – 2 , adoptă următoarea :

H O T Ă R Ă RE :

 

Art.1. Începând cu data 03.08.2020, piața agroalimentară din zona centrală o orașului (P-ța Unirii), se stabilește ca zonă intens circulată,  cu instituirea obligativității purtării măștii de protecție. Piața va funcționa doar pentru comercializarea produselor agroalimentare.

Art.2. În vederea limitării răspândirii/transmiterii virusului SARS-CoV-2 în zona magazinelor PROFI și CARREFOUR, ambele situate în imediata vecinătate cu E 68 ( DN 7 )  și  frecventate în mare parte de cei care tranzitează orașul Nădlac, se dispune periodic curățirea zonei cu soluție dezinfectantă.

Art.3. Monitorizarea respectării și aplicării regulilor pentru limitarea transmiterii virusului  SARS-CoV -2, se va asigura, pe plan local, cu efectivele mixte ale Poliției Române, Jandarmeriei Române și ale Poliției Locale Nădlac.

                Art.4.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției, precum și publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-nadlac.ro, de asemenea se comunică :

  • Membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență al oraşului Nădlac
  • Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției

 

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ NĂDLAC

PRIMAR UAT NĂDLAC

IOAN-RADU MĂRGINEANSari la conținut