Statutul Unitații Administrativ Teritoriale / Stanovy územného administratívneho celku

Regulamentul de funcționare UAT Nădlac / Prevádzkové predpisy pre UAC Nadlak

Ședințe Consiliul Local Nădlac -video  /

Ședințe Consiliul Local Nădlac – video

Documente și informații financiare / Dokumenty a informácie finančného charakteru

Informații privind aprobarea bugetului local / Informácie ohľadom schválenia miestneho rozpočtu

Sari la conținut