Obligații legale pentru reducerea scăderii numărului de incendii de vegetație uscată

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
 • executarea arderii în zone care să permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • supravegherea permanentă a arderii;
 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

ARDEREA MIRIŞTII SE FACE CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR PREVEDERI GENERALE

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 • izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 • asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 • asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt este interzisă;
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor si a altor materiale combustibile se face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea masurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului după terminarea activității.
Arderea miriștilor se face numai după luarea masurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii

ARDEREA RESTURILOR VEGETALE ȘI A VEGETAȚIEI USCATE FĂRĂ ASIGURAREA SUPRAVEGHERII ȘI LUAREA MĂSURILOR
PENTRU ÎMPIEDICAREA PROPAGĂRII FOCULUI LA VECINĂTĂȚI SE SANCȚIONEAZĂ CONTRAVENȚIONAL CU AMENDĂ de la  1000 la 2500 LEI.

 

 Sari la conținut