Ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 18.10.2011

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 18.10.2011

Puncte ordinea de zi
Initiator
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.12.2011
Primar
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Nădlac din data de 29.11.2011
Primar
3.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-nei Hodas Gabriela
Primar
4.Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
Primar
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al orasului Nădlac pentru anul 2011
Primar
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2012
Primar
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate, precum si a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2012
Primar
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficientelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul unitătii administrativ teritoriale a orasului Nădlac, în perioada semestrului II al anului 2011, si pentru optimizarea capacitătii de apărare împotriva incendiilor
Primar
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizatiilor personalului voluntar din cadrul SVSU Nădlac pe anul 2012
Primar
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului la apă potabilă si a tarifului la canalizare-epurare
Primar
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă totală de 3011 mp, parcela nr. cad.303129, evidenţiată în CF nr.303129 Nădlac, precum si vânzarea cu drept de preemtiune a unei parcele
Primar
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr.3 la contractul de închiriere nr.13340/10.11.2008
Primar
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării unor terenuri proprietatea privată a orasului Nădlac Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nădlac
Primar
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Studiu de oportunitate – înfiintare parc fotovoltaic pentru producere de energie electrică, beneficiar: d-l Ardelean Florian
Primar
15.Diverse


Sari la conținut