Primăria Nădlac: Anunţ licitaţie publică!

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC organizează:

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC

315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24, tel:0257474325, Fax:473300

e-mail:office@primaria–nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro

Nr. 9216 din 13.07.2013

ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC organizează:

1. Licitaţie publică pentru închirierea parcelei nr. top. 881/1, 882/1, cu suprafaţa de 1076 mp, evidenţiată în CF nr. 303050 Nădlac (Nr. CF vechi 6629 Nădlac), nr. top. 852 – cu suprafaţa de 954 mp, nr. top. 853/1 – cu suprafaţa de 643 mp, evidenţiate în CF nr. 303051 Nădlac (Nr. CF vechi 841 Nădlac), nr. top. 881/2/1, 882/2/1- cu suprafaţa de 759 mp, evidenţiată în CF nr. 303053 Nădlac (Nr. CF vechi 8904 Nădlac).
Licitaţia va avea loc în data de 30.08.2013, ora 10.oo, la sediul Primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, jud. Arad.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta după trecerea a cel puţin 10 zile de la data precedentei.
Caietul de sarcini se obţine de la Compartimentul Impozite-Taxe din cadrul Primăriei oraşului Nădlac.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul administrarea patrimoniului local al primăriei – tel. 0257474345.

Primar,
VASILE CICEACSari la conținut