Rezultate probă scrisă pentru selectarea candidaţilor pt. ocuparea postului vacant de inspector de specialitate din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac

Nr.  4014  din  14.06.2021

REZULTAT

Probă scrisă pentru selectarea candidaţilor pt. ocuparea postului vacant de inspector de specialitate din cadrul Serviciului public  de salubrizare al orașului Nădlac

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise Punctajul obţinut
1 Brăiță Monia Lavenica admis

90  puncte

 

 

Afişat azi 14.06.2021, orele 16,00

 

Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării punctajelor la avizierul primăriei.

Notă*** Sunt declaraţi admişi la proba scrisa candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte

 

Comisia de concurs

 

Preşedinte: – Gros Alexandru, secretar general                               ___________________

 

Membrii:    – GondecPavel, șef serviciu buget                                ___________________

 

– Cralic Ioan, inspector superior                                  __________________

 

Secretarul comisiei: – Sinca Anca Stela, inspector superior           ____________________Sari la conținut