PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI / PLAN PARCELAR T 170, A 1684, A 1682, A1685, Ps 1683

Nr. _2.712_/ 05.05.2022_

 

PROCES-VERBAL

DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE  ALE CADASTRULUI / PLAN PARCELAR T 170,  A 1684,  A 1682,  A1685,  Ps 1683 

 

Unitatea administrativ-teritorială NĂDLAC, din județul ARAD, reprezentată prin primar, Ioan-Radu Mărginean, secretar general UAT Nădlac – Gros Alexandru, am procedat la data de 05.05.2022,  conform art. 40 alin. (7) si (8) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la publicarea și afișarea,  pe o perioadă de 30 de zile,  la sediul primăriei  şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, a documentelor tehnice ale cadastrului / plan parcelar  T 170,  A 1684,  A 1682,  A1685,  Ps 1683 

Perioada de publicare/afișare a documentelor tehnice mai sus precizate este de 30 de zile,  de la 05.05.2022 până la 03.06.2022.

 

           PRIMAR,                                                                                            SECRETAR,

Ioan Radu MĂRGINEAN                                                                        GROS ALEXANDRU

Semnătură, ștampilăSari la conținut