Program anual privind finanțările pentru organizațiile nonprofit 2021 – sesiunea 2

Programul anual

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

ORAȘ NĂDLAC, CUI 3518822, NĂDLAC, str. 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad, telefon 0257-474325, fax 0257-473300,e-mail: office@primaria-nadlac.ro.

Orașul Nădlac face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniile: programe culturale, protecţia mediului, culte religioase – pentru anul 2021 (sesiunea a II-a) în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în sumă de 200.500 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt următoarele:

  • programe culturale: 53.500 lei;
  • protecţia mediului: 5.000 lei;
  • culte religioase: 142.000 lei.


Sari la conținut