Proiect de hotarâre iluminat public adus la cunostinta publica în data de 17.11.2020

A  N  U  N  Ţ

 

          PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că   s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, site-ul NT-TV în data de 18.11.2020, următorul proiect de act normativ:

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de iluminat public al orașului Nădlac, al studiului de fundamentare,  a caietului de sarcini,  indicatorilor de performanță  și a  modelului de contract de delegare prin concesiune al serviciului de iluminat public al orașului Nădlac

Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, birou registratură, până în data de 18.12.2020.

Primar oraș Nădlac

MĂRGINEAN IOAN-RADU

Proiect de hotarâre privinda aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de iluminat public al orașului Nădlac, al studiului de fundamentare,  a caietului de sarcini,  indicatorilor de performanță  și a  modelului de contract de delegare prin concesiune al serviciului de iluminat public al orașului Nădlac

Referat aprobare

Referat delegare iluminat public

Sari la conținut