PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  „Obligaţiile şi răspunderile care  revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”

A  N  U  N  Ţ

 

         PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că   s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, site-ul NT-TV în data de 04.02.2021, următorul proiect de act normativ:

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind „Obligaţiile şi răspunderile care  revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”

Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, birou registratură, până în data de 26.02.2021.

Primar oraș Nădlac

MĂRGINEAN IOAN-RADU

Proiect de hotarâre privind  „Obligaţiile şi răspunderile care  revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”

Referat aprobare

Referat de specialitate

Sari la conținut