Propunere buget 2015 – Venituri/Cheltuieli

A N U N Ţ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că s-au elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, respectiv site-ul NT-TV în data de 14.01.2015, următorul proiect de act normativ:

– Propunerea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Nădlac pentru anul 2015

Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, până în data de 29.01.2015.

PRIMAR

VASILE CICEACSari la conținut