PUBLICARE DOCUMENTE TEHNICE ALE CADASTRULUI / PLAN PARCELAR T 169, A 1669, DE 1671, A 366/2

Nr. _2.077_/06.04.2022_

 

PROCES-VERBAL

DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE  ALE CADASTRULUI / PLAN PARCELAR T 169, A 1669, DE 1671, A 366/2

 

Unitatea administrativ-teritorială NĂDLAC, din județul ARAD, reprezentată prin primar, Ioan-Radu Mărginean, secretar general UAT Nădlac – Gros Alexandru, am procedat la data de 06.04.2022,  conform art. 40 alin. (7) si (8) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la publicarea și afișarea,  pe o perioadă de 30 de zile,  la sediul primăriei  şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, a documentelor tehnice ale cadastrului / plan parcelar  T 169, A 1669, DE 1671, A 366/2 .

Perioada de publicare/afișare a documentelor tehnice mai sus precizate este de 30 de zile,  de la 06.04.2022 până la 05.05.2022.

 

           PRIMAR,                                                                                            SECRETAR,

Ioan Radu MĂRGINEAN                                                                        GROS ALEXANDRU

Plan si tabel plan parcelarSari la conținut