PUBLICARE DOCUMENTE TEHNICE ALE CADASTRULUI / PLAN PARCELAR T 169, A 1669, DE 1671, A 366/2

Nr. _2.077_/06.04.2022_

 

PROCES-VERBAL

DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE  ALE CADASTRULUI / PLAN PARCELAR T 169, A 1669, DE 1671, A 366/2

 

Unitatea administrativ-teritorială NĂDLAC, din județul ARAD, reprezentată prin primar, Ioan-Radu Mărginean, secretar general UAT Nădlac – Gros Alexandru, am procedat la data de 06.04.2022,  conform art. 40 alin. (7) si (8) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la publicarea și afișarea,  pe o perioadă de 30 de zile,  la sediul primăriei  şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, a documentelor tehnice ale cadastrului / plan parcelar  T 169, A 1669, DE 1671, A 366/2 .

Perioada de publicare/afișare a documentelor tehnice mai sus precizate este de 30 de zile,  de la 06.04.2022 până la 05.05.2022.

 

           PRIMAR,                                                                                            SECRETAR,

Ioan Radu MĂRGINEAN                                                                        GROS ALEXANDRU

Plan si tabel plan parcelar



Sari la conținut