REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Oraşului Nădlac

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ART. 1

Obiectul de reglementare

  (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al orașului Nădlac are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a drepturilor, obligaţiilor şi răspunderilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.

  (2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot ai orașului Nădlac, potrivit legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

  (3) Participarea consilierilor locali la activitatea consiliului local are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale locuitorilor orașului Nădlac.

Pentru a citi întreg documentul click aici …

Sari la conținut