Rezultat final proba scrisă de promovare in treaptă profesională superioară

Nr.  6151  din  29.09.2021

REZULTATUL PROBEI SCRISE A EXAMENULUI

de promovare in treaptă  profesională superioară

 

Birou administrativ secretariat

 Referent TP II   

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
   FARKAȘ ȘTEFAN 75 puncte ADMIS

 

Birou administrativ secretariat

 Arhivar TP II   

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
   HARAZIN ANDREI 77 puncte ADMIS

 

Birou administrativ secretariat

 Referent TP II   

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
   IAMRIȘKA IOAN CRISTIAN 80 puncte ADMIS

 

Casa de cultură

 Referent TP II   

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
   KRESAN ANDREI OVIDIU 78 puncte ADMIS

 

 

Comisia de examen : Semnătura
Preşedinte:  MAKO JELMIRA  
Membri:       SLAUKO DUȘAN  
                     NEAMȚ CRISTINA  

 

Secretarul comisiei de examen :     ȘINCA ANCA STELA

Semnătura:                             ________________ Sari la conținut