Rezultat probă interviu pentru selectarea candidaţilor pt. ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de inspector superior în cadrul Compartimentului administrarea patrimoniului local

Nr. 4858  din   26.07.2022

 

REZULTAT

Probă interviu pentru selectarea candidaţilor pt. ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de inspector superior în cadrul Compartimentului administrarea patrimoniului local

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise Punctajul obţinut
1 SZAIAK PAVEL CIPRIAN admis 80 puncte

 

Afişat azi 26.07.2022, orele 15,30

Comisia de concurs

 

Comisia de concurs : Semnătura
Preşedinte:  Istvanovicz Călin Florin  
Membrii:       Gondec Pavel  
                     Leginszki Susana Mihaela  

 

Secretarul comisiei de concurs :     Şinca Anca Stela

 

Semnătura:                               _________________Sari la conținut