Rezultat proba scrisă concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al orașului Nădlac, pe perioadă nedeterminată

Nr. 38 din 09.03.2022

 

REZULTAT

Probă scrisă pentru selectarea candidaţilor pt. ocuparea postului vacant de

muncitor necalificat din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al orașului Nădlac

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise Punctajul obţinut
1 Ilies Magdalena admis

­­­78  puncte

 

 

Afişat azi 09.03.2022, orele 16,00

 

Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării punctajelor la avizierul primăriei.

Notă*** Sunt declaraţi admişi la proba scrisa candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte

 

 

 

Comisia de concurs

 

 Preşedinte:-Roharic Gheorghe, sef serviciu,

 

Membrii:-Braita Monia-Lavenica, inspector,

-Demian-Noaghi Bujor-Dimitrie, referent,

-Sinca Anca Stela, inspector resurse umane, secretarul comisieiSari la conținut